03 jul 2023


Meditatie over Pauze

Pauze

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’               Mattheus 11: 28 - 30

De zomer staat voor de deur. Nog maar een paar weken school en dan hebben de kinderen en tieners grote zomervakantie. Zo aan het einde van het seizoen voelt het alsof dit seizoen is omgevlogen. De startzondag waarop we aan elkaar een wens op de pollepel schreven, lijkt nog maar heel kort geleden. Het hele seizoen hebben we stilgestaan bij het thema ‘Aan tafel’ en veel met elkaar aan tafel gezeten en ook met elkaar nagedacht over het Heilig Avondmaal.

Nu is er een periode aangebroken waarin het in de kerk qua groepen en activiteiten wat rustiger wordt. We gaan op vakantie, of rusten thuis en we nemen een pauze. Voor sommigen van ons is dat een stille periode. Als je ouder bent en je kinderen en kleinkinderen gaan een paar weken op vakantie, of de straten worden stil door alle mensen die wegtrekken, dan is de vakantietijd niet altijd even aantrekkelijk. Maar voor een ieder is een pauze belangrijk. Ook als je thuis bent, in een verpleeghuis woont of juist in de drukte van alledag zit.

“Komt tot mij, allen die belast en vermoeid zijn”, zegt Jezus in Mattheus 11. Fysiek, maar ook in je hoofd en hart mag je bij Jezus komen. Een prachtige tekst waarin we iets lezen over het vaderhart van God en leren hoe God naar ons mensen kijkt. We mogen bij Hem, bij God en Jezus komen met onze vermoeidheid en onze lasten. Hij zal rust geven.

In de wereld waarin we leven moet je je hoofd eigenlijk op alle fronten boven water houden. In je relatie, in je werk, in je pensioen, in het ouder worden. Niet alleen financieel, maar ook geestelijk. En als je dat niet lukt, heb je het vooral aan jezelf te danken. Zo is onze maatschappij. Maar in het koninkrijk van God is sprake van een andere houding. Daar mag je hulp van een a/Ander met een kleine letter en hoofdletter verwachten, hulp zoeken bij God en je broeders en zusters in het geloof.

Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Het enige wat je hoeft te doen is op de uitnodiging van Jezus ingaan. Wat gebeurt er als je dat doet? Wat is die rust?
Het Griekse woord dat gebruikt wordt is: anapauso, ‘rust geven’. Letterlijk zit daar het woord ‘pauze’ in. Als je tot Jezus komt met je vermoeide en belaste leven, dan zal Hij jou een pauze geven, rust geven.

Dat betekent dus niet dat Hij alles direct oplost, maar je mag bij Hem pauzeren, op adem komen, kracht hervinden. Het is prachtig dat dit woord er juist staat, want dat geeft voor ons een duidelijke betekenis. Op adem komen bij God en Jezus, een pauze. Probeer het maar eens door in gebed bij God te zijn en pauze te nemen, op adem te komen in zijn nabijheid.

We kunnen bij God en Jezus terecht met ons ziek-zijn, met onze vermoeidheid, met onze ballast. Bij Hem mag je uitrusten en pauzeren.
De last van Jezus is licht, omdat Hij met je meedraagt. Je ziekte, je zorgen of je vermoeidheid, die lost God niet zomaar op. Maar Hij draagt met je mee. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van Pasen. God die aan het kruis meelijdt en meedraagt in Jezus. Hij draagt en lijdt mee in ons leven en zelfs in ons sterven. Hij laat ons niet los, ook niet als wij sterven. Hij staat op en geeft het nieuwe leven. Hij is ons nabij en wil ons de rust geven die we nodig hebben.

Ik hoop dat wij allen die pauze bij God mogen ervaren in deze vakantietijd. Of je nu ver weg van huis in Frankrijk zit, of als je gewoon thuis bent net als anders. Ik wens je de woorden van Jezus toe: “Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.”

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina