29 jan 2023


Meditatie over catechisatie

28 januari 2023

Handelingen 8: 26 - 31
Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten.

Catechese door aan te schuiven in elkaars leven

Bestaat er eigenlijk nog belijdeniscatechese, hoorde ik laatst iemand zeggen. Dat bestaat zeker nog. Een paar jaar geleden hebben we nog een aantal weken belijdeniscatechese gedaan met een paar gemeenteleden. Als er behoefte aan is, willen we dat ook dit seizoen weer aanbieden. Hoe logisch dat vroeger voor u en jou was om te doen na een lange tijd van catechese in de tienerjaren, tegenwoordig ervaren we vaak een drempel. Het is wat minder vanzelfsprekend en de kinderen hebben niet meer van jongs af aan catechese. Bij de Spoorzoekers en Discovery krijgen de kinderen en tieners de bijbelverhalen mee en praten we met elkaar over ons geloof en leven.

Toch missen we ook iets van die oude catechese. Hoe saai en verplicht het misschien vroeger ook was, toch gaf het ook de kans om vragen te stellen, om samen na te denken over het geloof op een ander moment in de week. Daarom hebben we in overleg met Spoorzoekers en Discovery besloten om weer iets van catechese aan te bieden aan een specifieke leeftijdsgroep, zodat er ook de ruimte is om vragen te stellen die je anders misschien niet kunt stellen en belangrijke onderwerpen te bespreken zoals het avondmaal. Want ook daar willen we onze kinderen in onderwijzen, samen met hun ouders. Daarom zal er ook een Meet the Parents (5 maart 2023) aan het avondmaal worden gewijd. 

Catechese is een wat ouderwets woord en daarom schrikt het ons vaak af. Maar in de bijbel zien we veel voorbeelden van momenten waarop mensen in gesprek gaan met elkaar en elkaar bevragen over de bijbel, het geloof en de traditie. Zoals die eunuch die op weg is vanuit Jeruzalem. Hij bewaakt de schatkist van de koningin en komt onderweg Filippus tegen die naar hem toegestuurd is door Gods Heilige Geest. De eunuch leest uit de profeet Jesaja, maar heeft geen idee wat hij leest. 

Hoe vaak hebben wij dat niet als we lezen in de bijbel, dat we eigenlijk niet goed begrijpen wat er staat? Moeilijke woorden duikelen over elkaar heen, we weten vaak niet veel context en de vertaling naar ons dagelijks leven is soms lastig om zelf te maken. ‘Hoe moet ik het begrijpen als niemand mij uitleg geeft?’, zegt de eunuch tegen Filippus. En hij nodigt Filippus uit in zijn wagen.

Filippus gaat letterlijk naast hem zitten. Hij schuift aan in zijn wagen en daarmee niet alleen in zijn wagen, maar in zijn leven. En Filippus legt uit wat er staat, hij beantwoordt zijn vragen en samen denken ze na over wat God tot hen te zeggen heeft in de tekst. Dat is catechese in de goede zin van het woord: aanschuiven in elkaars leven en luisteren wat Gods woord ons te zeggen heeft. Het is (mondeling) onderricht. Het klinkt misschien streng en ouderwets, maar eigenlijk is het niets anders dan het aanschuiven in elkaars leven en te luisteren en te lezen in het woord van God.

Voor dit seizoen hebben we bedacht dat we daar weer met de oudere Spoorzoekers kinderen mee beginnen. Ook zullen er verschillende toerustingsmomenten komen voor de leidinggevenden van de Spoorzoekers, Discovery en de kringen. Mocht je over belijdeniscatechese willen nadenken, laat het aan me weten!

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina