24 feb 2023


Meditatie "Honger en dorst naar God"

24 februari 2023

Johannes 4: 7 - 15

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, Heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’

Al een aantal maanden geleden kwam er soms een vraag van nieuwe bezoekers in onze gemeente of wij in de Marcuskerk een alpha cursus aanbieden. De laatste jaren was daar geen vraag naar, maar aangezien onze gemeente steeds diverser wordt en ook nieuwe gelovigen en zoekers trekt, hebben we besloten een alpha cursus te gaan starten. Het liefste in samenwerking met andere kerken in Moerwijk. Aan het einde van 2022 heb ik de vraag uitgezet naar de Nebokerk en nog een aantal kerken in de wijk. De Nebokerk gaf aan dat zij er nu niet zelf eentje willen organiseren, maar dat ze wel willen meewerken. En zo gaven zij zomaar een paar namen door van mensen die mee willen helpen om de cursus op te zetten. Ook Mariel Middendorp en Ellen van Osnabrugge gaven aan mee te willen helpen.

Zo hebben we een mooi team weten te vormen samen met de Nebokerk. Op 30 maart zal de cursus starten, net voor Pasen, op de donderdagavonden. Het mooie is dat er op de donderdagen Tienerrestaurant is, dus we zullen met de deelnemers in de Kinderwinkel eten. Daarna gaan we naar de Marcuskerk waar het thema van die avond zal worden ingeleid en gaan we verder in gesprek. We zien uit naar een mooie tijd waarin we hopen op te trekken met een aantal mensen dat op zoek is naar geloof of die juist verdieping zoekt in hun geloof.

Wil je de alpha cursus zelf ook een keer meemaken? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen, ook als je al wel gelooft.

In mijn studietijd, toen ik naast mijn studie werkzaam was als missionair werker in de Jeruzalemkerk, heb ik ook alpha cursussen gegeven. Het is heel bijzonder om met mensen op te lopen die ontdekken wat God, Jezus en de Heilige Geest in hun leven mogen betekenen. Ze stellen verrassende vragen en hun zoektocht bepaalt je ook bij je eigen geloof. Soms is er echt sprake van honger naar God, naar zin en betekenis in het leven.

Toen ik daar aan terug dacht moest ik denken aan dit verhaal in de bijbel over de Samaritaanse vrouw. Ze ontmoet Jezus als zij water komt putten uit de bron van haar voorvaderen. Jezus vraagt haar water voor Hem te putten. De vrouw denkt dat zij als Samaritaanse dat niet aan Jezus mag geven. Jezus vertelt haar dan over God de Vader en dat als zij wist wat God haar zou willen geven, zij dan zijn Levend water zou willen drinken. Het water uit de put zal haar dorst niet kunnen lessen, ze zal opnieuw dorst krijgen. Maar als ze het water drinkt dat Jezus haar zal geven zal ze nooit meer dorst krijgen. Ineens begrijpt deze Samaritaanse vrouw wat Jezus haar wil geven. Het Levende water zal haar zo vervullen dat zij niets anders meer nodig heeft. En dan zegt ze vol overtuiging: ‘Geef mij dat water, Heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ Ze heeft letterlijk honger en dorst naar God.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe zij mag ontdekken wie Jezus en God voor haar is. Zij antwoordt zo puur en vol verlangen: ‘Geef mij dat water, Heer.’

We hopen dat we dat ook bij onze alpha cursus mogen ervaren; dat het Levende water onze dorst mag lessen in ons leven. Laten we daar als gemeente ook samen voor bidden.
Als je mee wilt doen met de alpha cursus, laat het dan weten aan Jantine, Mariel of Ellen. Of als je samen met iemand de cursus wilt doen, ben je van harte welkom!

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina