01 feb 2024


Meditatie "Doe wel en zie niet om"

Doe wel en zie niet om

2 Timoteüs 3: 14-17
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 15en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. 16Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, 17zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

In de kerstvakantie waren we met ons gezin in de heuvels van Zuid-Limburg. Tijdens het wandelen zie je regelmatig mooie bordjes en crucifixen met daarop allerlei teksten. Een van die bordjes heeft de tekst: ‘Doe wel en zie niet om’. Altijd als ik dat bord zie, raakt deze tekst mij. De tekst zet je letterlijk in beweging. Realistisch word je aangespoord om ‘wel te doen’ en niet om te zien naar wat er geweest is. Vooruit, de toekomst in, zonder teveel achterom te kijken. Het is een wijze les. Niet zozeer om het verleden te bagatelliseren, maar vooral omdat je geroepen wordt in het hier en nu, de toekomst tegemoet.

Met onze overdracht van het moderamen lazen we bovenstaande tekst uit de brief aan Timoteüs. Paulus doet eigenlijk voortdurend een soort overdracht: hij vertelt wat er gebeurt is aan degene of de gemeente waar hij aan schrijft, waar ze dankbaar voor zijn en hij wijst de weg naar de toekomst. Zo helpt hij Timoteüs op weg met de gemeenten waar hij dienstbaar mag zijn.

En telkens gebruikt Paulus dezelfde aansporing. Als je op weggaat, als je ‘wel zult doen’, laat je dan inspireren door wat je is meegegeven. Blijf bij wat je geleerd hebt, blijf dichtbij bij de schriften, zodat je gered wordt door geloof in Christus Jezus. Hang niet in het verleden, maar wees je wel bewust van wat je hebt meegekregen van het geloof van Jezus Christus om in het hier en nu en de toekomst aan de slag te gaan. Het is de beste basis om te leven. Een startpunt waarmee je nooit bedrogen uitkomt. Want Hij is de Heer van ons leven, aan wie anders kunnen we ons beter toevertrouwen dan aan Hem?

Het nieuwe jaar ligt voor ons, er beginnen nieuwe ambtsdragers aan hun taak en op ons werk en thuis zijn er weer nieuwe uitdagingen die voor ons liggen. Wat zal het jaar ons brengen? Hoe zal ons leven er over een jaar weer uitzien? Hoe ziet onze kerk er over een jaar uit? Waar willen we zijn en wat willen we bereiken?

Het is mooi en gezond om allerlei plannen te maken. We zien hoe Paulus de gemeenten en ook Timoteüs aanspoort om met enthousiasme verder te gaan. Om op de goede weg te blijven, vertrouwen te houden, ook als het soms tegenzit. En dat durft Paulus alleen door dichtbij Christus te blijven. Door het goede te doen, en niet teveel terug te kijken, maar vooral op weg te gaan met als basis datgene wat je hebt meegekregen.

Paulus wenst dat Timoteüs toe en ik wens dat ons als gemeente toe. Doe wel en zie niet om en blijf bij wat je geleerd hebt in Christus Jezus.

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina