29 mei 2023


Meditatie: Met wie zit je aan tafel?

29 mei 2023

Met wie zit je aan tafel?

Lucas 24: 13 - 23
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.

De dagen worden langer en eindelijk ook steeds warmer. Langzaam gaan we op weg naar het einde van het seizoen, dan breekt de zomer aan. In de dienst van 9 juli willen we stilstaan bij het pastoraat in onze gemeente. Dit seizoen staat het thema: ‘Aan tafel’ centraal. Maar met wie zit je aan tafel? Met wie gaan we aan de Tafel van de Heer? De laatste jaren worden er nieuwe mensen lid, maar we zien sommigen ook niet meer. Wie mis je? Wat heb je nodig in de kerk en doordeweeks op het gebied van pastoraat? Hoe kunnen we in de kringen en andere groepen stimuleren om pastoraal naar elkaar om te zien? Wat kun je zelf betekenen? Allemaal vragen die we vanuit het pastorale team eens willen delen met jullie als gemeente.

We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal en staan ook stil bij onze broeders en zusters in de kerk, bij hen die thuis verbonden zijn of bij hen die door omstandigheden niet meer naar de kerk kunnen komen. Want pastoraat is niet iets van de dominee of het pastorale team alleen, maar we mogen allemaal een pastor zijn voor anderen en zelf een pastor ontvangen als we dat nodig hebben. Het klinkt misschien spannend en hoog en verheven, maar pastoraat geven of ontvangen doen we vaak ongemerkt.

Net als bij die twee mannen die op weg zijn vanuit het dorp Emmaüs. Ze hebben geen idee wie er naast hen loopt. Maar Degene die bij hen loopt, loopt met hen op. Hij doet niets anders dan het stellen van een paar vragen en verder luistert Hij. Hij is de onvermoede derde, zoals ik ooit in een boek over pastoraat las. De onvermoede derde loopt ook met u en met jou mee als je pastoraat geeft en ontvangt. Je doet het nooit alleen. Ook als je dus bang bent dat je niet capabel bent, of de juiste vragen weet te stellen of juist antwoorden weet te geven, is God zelf aanwezig in ons pastoraat. Hij helpt je met zijn Geest. En vaak herken je net als de Emmaüsgangers dan achteraf de stem van Jezus, zijn Geest die in je hart aanwezig was.

Ik probeer als predikant met het pastorale team vele mensen te bezoeken of te bellen, maar we schieten altijd tekort, daar zijn we ons van bewust. Maar dat betekent niet dat we een excuus hebben om niet naar elkaar om te kijken, want dat blijft onze opdracht. Ook onderling, al is het soms maar een telefoontje of een kop koffie. Laatst zei iemand: “Voor een gesprek moet je me niet op pad sturen, maar een uur rummikuppen met een gemeentelid wil ik wel!” Ook dat kan een vorm van pastoraat zijn.

Ik sluit af met vers 5 uit het Nieuwe Liedboek 1014:
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Aan tafel zitten we met elkaar. Om Christus door te geven.

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina