Leven in het nu?

29 september 2021

Leven in het nu?
“Mindfulness is fantastisch, zegt men. Ik heb het zelf ook gedaan,” vertelt een meneer met dementie me. “Leven in het nu, dat moet het zijn.” Maar hij voegt er aan toe: “Ik kan je uit ervaring zeggen: alleen maar leven in het nu is helemaal niet leuk.”

Deze meneer heeft dementie op jonge leeftijd. Hoewel dementie meestal op hogere leeftijd voorkomt, hebben ongeveer 15.000 mensen dementie, terwijl ze nog geen 65 jaar zijn. Zoals deze meneer. Hij leert er mee leven, met vallen en opstaan, met vreugden en moeiten. En een van de dingen die moeilijk zijn, is dat je steeds meer in het nu gaat leven: “Ik weet niet meer wat ik gisteren heb gedaan, of wat er morgen op de agenda staat.”

Het is bijzonder: waar steeds meer mensen geloven in het leven in het nu en daarvoor dure mindfulness cursussen volgen, is hij daarop afgeknapt. Hij heeft het in zijn werkzame leven zelf ook gevolgd, om om te gaan met stress in zijn veeleisende baan. Maar nu hij heeft de andere kant ontdekt: als je alleen maar in het nu leeft, is dat helemaal niet leuk. Hij vertelt:
“Je bent eigenlijk niemand meer. Je hebt geen verleden waarover je kunt vertellen en weet niet waar je naar toe gaat.”

Ik vond het indrukwekkend, wat hij vertelde. Want ik geloof ook in het leven in het nu. Maar blijkbaar gaat dat niet zonder verleden en toekomst. Het verleden en de toekomst maken wie je bent. En nog belangrijker: het perspectief van het verleden en de toekomst geven me houvast. Omdat ik weet wie God is geweest én zal zijn, durf ik in het nu te leven. Omdat ik wat Hij heeft gedaan en zal doen, mag ik er nu zijn. Daarom kan Jezus ook zeggen: “Maak je geen zorgen over de dag van morgen.” Want God is het begin en het einde, de Alfa en Omega.

Mindfulness, of meditatie, is een mooie vorm om te oefenen in het leven in het hier en nu, zonder je te verliezen in gedachten of gepieker. Maar het is alleen vruchtbaar als je weet dat dat hier en nu omgeven is door God, die heeft laten zien wie Hij is: in mijn eigen leven, en in de grote geschiedenis. En die heeft beloofd wie Hij zal zijn: in mijn leven, en in de grote eeuwen.
En voor hen die dat gaan vergeten, vanwege dementie, of anderszins, probeer ik hen die geschiedenis en toekomst te laten herinneren. Zodat zij zich gedragen weten, al voelen ze zich soms verloren in het huidige moment. Dat zij herinnerd worden wie zij zijn én wie zij zijn in Christus.

Niet voor niets zeggen we in de kerk:
Jezus Christus, licht der wereld,
gisteren en heden,
Begin en Einde – Alfa en Omega.
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij, in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Tim van Iersel
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 10.00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 26 mei 2022 om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina