04 sep 2022


Kroonbede: 13 september 2022

2 september 2022

De Kroonbede is een gebedsdienst voor overheid en samenleving voorafgaande aan Prinsjesdag, georganiseerd door Haagse kerken.

Dit jaar wordt de Kroonbede gehouden op dinsdagavond 13 september in de Waalse Kerk, Noordeinde 25, midden in het centrum van Den Haag. De bijeenkomst begint om 20:00 uur.

De heer Chris Stoffer (Tweede kamer, SGP) zal iets delen over de rol van geloof en gebed in zijn leven.
Prof. dr. Gerard den Hertog (em.hoogleraar aan de TUA van de Chr. Geref. Kerken) houdt een overdenking over het thema ‘Bidden voor overheid en samenleving’.
Voorgangers uit verschillende Haagse kerken gaan voor in de gebeden en er is goede muziek.
Iedereen is welkom.
 
terug

Adventsweken

Activiteiten in de komende adventsperiode

Agenda

Kerkdienst - 2e advent - Heilig Avondmaal

zo 10 dec 2023 om 10:00 uur

Kerstviering senioren

di 12 dec 2023 om 15:30 uur

Gebedsgroep

di 12 dec 2023 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina