Kroonbede 2021

30 augustus 2021


Het is alweer bijna Prinsjesdag! Een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek, omdat het kabinet die dag de beleidsplannen voor het komende jaar bekend maakt. Dit betekent dat het ook weer tijd is voor de Kroonbede, een initiatief van Haagse kerken om te bidden voor politici en bestuurders op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Dit doen wij vanuit een betrokken houding en vanuit de overtuiging dat Gods wijsheid en kracht onmisbaar zijn bij het uitoefenen van verantwoordelijke publieke functies. Wij willen God via gebed vragen om Zijn zegen voor ons land en voor de wereld.

De Kroonbede wordt georganiseerd door een comité dat bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse Haagse kerken. Als comité maken we ons zorgen om de aarde die zucht onder klimaatverandering. De afgelopen maanden zijn we heel dichtbij, en heel ver weg, bepaald bij de verschrik-kelijke gevolgen hiervan. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. We zien nu al hoe dit hele gebieden onbewoonbaar maakt, en leidt tot tekorten aan drinkwater of voedsel. Het recente IPCC rapport legt ondubbelzinnig de relatie tussen klimaatverandering en ons menselijk handelen.
Wij mensen hebben de verantwoordelijkheid naar onze Schepper én naar elkaar om goed voor de aarde te zorgen. De overheid staat, zeker in tijden van onzekerheid, continu voor enorme dilemma’s. Juist nu is het van belang om onze overheid en volksvertegenwoordiging wijsheid en kracht toe te bidden.

Dit jaar organiseren we de Kroonbede op dinsdagavond 14 september in de Waalse Kerk, Noordeinde 25, midden in Dan Haag, tussen de gebouwen van de overheid. De samenkomst begint om 20:00 uur, registratie is niet nodig.
Sprekers tijdens deze kroonbede zijn Pieter Grinwis (sinds kort lid van de Tweede Kamer voor de Christen Unie) en dr. Arjan Plaisier (voormalig scriba van de Protestantse Kerk Nederland, nu predikant van de Protesantste Gemeente Amersfoort). Voorgangers uit verschillende Haagse kerken verzorgen de dienst van gebeden.

Wij geloven dat we als christenen geroepen zijn om te bidden voor de overheid. De Kroonbede is een unieke gelegenheid van de Haagse kerken om dit gebed gestalte te geven. Tot op 14 september!

Hartelijke groet van het Kroonbedecomité, Bert Karel Foppen, Maarten Groen, Jorick Beije
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 03 jul 2022 om 10.00 uur

Gebedsgroep

di 05 jul 2022 om 20.00 uur

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina