27 okt 2023


Kerstviering senioren

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt voorbij. Daarom nu alvast een oproep voor de kerstviering voor senioren op dinsdag 12 december 2023. De wijkdiaconie organiseert voor alle oudere gemeenteleden een viering in de kerkzaal van de Marcuskerk. Met aansluitend een maaltijd in de ontmoetingszaal.

Vanaf 15.30 uur is er een inloop (met koffie of thee) en om 16.00 uur begint de kerstviering. Na afloop van de viering is er een korte pauze, en daarna gaan we met elkaar dineren.

Het is erg fijn als u zelf voor vervoer, bijv. via de wijkbus, kunt zorgen. Lukt dat echt niet, en u heeft dat op het aanmeldformulier aangegeven, dan nemen we contact met u op om te bezien wat er mogelijk is.

U kunt zich aanmelden door bijgaand antwoordformulier in te vullen en dit voor 5 december a.s te sturen naar Ingrid Blok, email ingrid.blok@ telfort.nl (adres: Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, 2533 JT Den Haag).
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina