30 mrt 2023


Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen

30 maart 2023

Het is inmiddels enige tijd geleden dat de oproep om bij te dragen aan actie Kerkbalans is verspreid. Tijd voor een eerste tussenstand!
 
  16-3-2023 16-3-2022 2022 totaal
Toezeggingen € 63.565 € 54.548 € 76.413
Ontvangen € 32.060 € 30.889 € 73.215

Elke zondag word ik er weer blij van als ik enveloppen met toezeggingsformulieren toegestopt krijg en op andere manieren merk dat gemeenteleden betrokken zijn en meeleven met Kerkbalans. Aarzel niet om mij te benaderen als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Investeringen in de Marcuskerk
Als kerkrentmeester ben je vaak degene die bij plannen om geld uit te geven kritische vragen stelt, mitsen en maren opwerpt of suggereert dat het wel een tandje minder kan. Het is daarom ook wel eens fijn om flink in de buidel te tasten, zeker als de investeringen noodzakelijk zijn en tot merkbare verbeteringen leiden. Natuurlijk blijft ‘zuinigheid met vlijt’ daarbij wel het motto!

De komende tijd zullen er verschillende grote en kleine ‘verbouwingen’ plaatsvinden in ons kerkgebouw. Deze zullen ongetwijfeld voor enige overlast zorgen, hoewel we zullen proberen om deze zo veel mogelijk te beperken. Ik hoop dat u met mij door de tijdelijke overlast heen kunt kijken naar het einddoel: een kerk waarin we de komende jaren comfortabel onze kerkdiensten en andere activiteiten kunnen blijven houden.

8 en 15 april: vervangen beamer, geluid en camera’s
Op 8 en 15 april zal er gewerkt worden aan het vervangen van de beamer, het geluidssysteem en de camera’s waarmee de kerkdiensten online te bekijken zijn. Veel dank voor de giften die in de afgelopen tijd speciaal voor dit doel binnenkwamen. Achter de schermen zijn we al een tijd bezig met het regelen en bestellen van de apparatuur, maar de wereldwijde leveringsproblemen voor apparaten met chips werkten ons tegen.

Het nieuwe geluidssysteem zorgt ervoor dat we af zijn van het gepiep en geruis waar we de afgelopen tijd regelmatig last van hadden. Bovendien is het voor onszelf en onze huurders mogelijk om met één druk op de knop de juiste instellingen te selecteren. De nieuwe camera’s zorgen ervoor dat
we de kerkdiensten in veel betere kwaliteit kunnen uitzenden (en terugkijken) dan tot nu toe. Bovendien komt er een camera bij, waardoor we activiteiten op het podium veel beter in beeld kunnen brengen. De nieuwe beamer zorgt voor een scherper en kleurrijker beeld, zonder de doffe, zwarte rand die de laatste tijd aan de zijkant te zien was.

Langere termijn: isolatie en verduurzaming energievoorziening
De verwarmingsketels in de kerk zijn oud, inefficiënt en al een tijd aan vervanging toe. In samenspraak met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Den Haag heeft een ingenieursbureau verschillende opties doorgerekend om ons gebouw in de komende jaren van energie te voorzien. Daar is de optie uitgekomen dat we verschillende maatregelen gaan combineren: een warmtepomp in combinatie met een gasketel, extra isolatie van het dak, het dichten van tochtgaten, ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen.

Dit alles is een forse investering in duurzaamheid, die deels wordt betaald uit centrale middelen van de Protestantse Gemeente Den Haag en deels uit onze eigen wijkreserve. Ook proberen we hiervoor zo veel mogelijk subsidies te krijgen. Om de uitgaven te rechtvaardigen, hebben we een zogenaamde vitaliteitsscan gemaakt waarin we hebben aangetoond dat we vitaal genoeg zijn om de komende jaren voort te kunnen blijven bestaan. Het is een mooi signaal en een steun in de rug dat deze scan door het College van Kerkrentmeesters geaccepteerd is als onderbouwing voor de komende investeringen. Als alles gerealiseerd is, wordt het energieverbruik van ons kerkgebouw teruggebracht naar ca. € 0 per jaar.

Langere termijn: energie voor de wijk
Los van de investering voor de energievoorziening van ons eigen gebouw zijn we in gesprek met de stichting Duurzaam Den Haag over het gebruik van ons gebouw om energie op te wekken voor de buurt. Als deze plannen doorgaan, komen er zonnepanelen op het dak van de Marcuskerk waarvoor bewoners in de wijken rond de kerk zich voor een laag bedrag kunnen ‘inkopen’ via een energiecoöperatie. Het gaat daarbij om wijkbewoners die het financieel niet breed hebben. Via de coöperatie kunnen zij profiteren van de stroom die de zonnepanelen genereren. De gesprekken zijn op dit moment in een verkennende fase en we moeten natuurlijk opletten dat we hiermee als kerk geen (extra) risico’s lopen. Onze insteek is om dit initiatief door te laten gaan: hoe mooi is het om Gods (zon)licht letterlijk te laten schijnen in en voor de wijk?

Namens de kerkrentmeesters van De Drieklank,
Bram Maljaars (bram@pg-dedrieklank.nl)
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina