24 feb 2023


Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen

24 februari 2023

Eind januari zijn de brieven en e-mails verstuurd voor de actie Kerkbalans 2023. Inmiddels komen de reacties binnen en die stemmen mij tot dankbaarheid. Veel gemeenteleden dragen opnieuw of voor het eerst hun steentje bij aan de activiteiten van onze wijkgemeente.
Ik krijg ook veel reacties van gemeenteleden die twijfelen of het ‘goed zit’ met hun bijdrage, of die juist is geregistreerd. Of van gemeenteleden die weer van anderen gehoord hebben dat zij geen brief hebben ontvangen. Of van gemeenteleden die een e-mail hebben ontvangen, maar liever een brief per post ontvangen. Al dit soort reacties zijn van harte welkom! Aarzel niet om contact op te nemen.
Graag maak ik u opnieuw attent op de mogelijkheid van een meerjarige toezegging die vastgelegd wordt voor de Belastingdienst (slim schenken), waarmee het mogelijk is om meer belastinggeld terug te krijgen en dus ook om een hoger bedrag te schenken. Kijk op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen voor de mogelijkheden.

Investeringen in apparatuur
Het is al even geleden dat wij vroegen om giften voor nieuwe camera’s, waarmee de kerkdiensten beter en scherper online vastgelegd kunnen worden. Ook zal het niemand zijn ontgaan dat de geluidsinstallatie en beamer aan vernieuwing toe zijn. Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het selecteren van een partij die dit alles voor ons gaat realiseren. Helaas zijn de levertijden voor (goede) apparatuur enorm lang, maar gelukkig kunnen de vernieuwingen binnenkort gerealiseerd worden. Het bedrijf TB Productions gaat dit voor ons doen. Wij zien dit als investeringen in de kern van onze activiteiten: het laten horen van de blijde boodschap van geloof en omkering aan iedereen die deze wil horen. Wordt vervolgd!

Namens de kerkrentmeesters van De Drieklank,
Bram Maljaars (bram@pg-dedrieklank.nl / 06-3655 2937)

 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina