10 mei 2022


Jerusalem Passion 'A New Experience', uitvoering 25 juni 2022

10 mei 2022

Op zaterdagavond 25 juni 2022 vindt in het bijzondere concertgebouw AMARE in Den Haag de - paar keer uitgestelde - uitvoering plaats van de Jerusalem Passion. Dit keer met als titel: A New Experience. Een muzikaal verhaal over passie en hoop, over wat in het leven verloren is gegaan en wat herwonnen kan worden. Geactualiseerd naar de overgang van de situatie van Corona naar de Oekraïne. Als een ‘moderne Messiah’ met alle daarbij behorende emotionele en muzikale dimensies. In ‘A New Experience’ ligt de nadruk op een nieuwe samenleving, waarin de mens weer één moet kunnen worden. In vrede en gezondheid. Als mijmering, als troost en zeker als hoop met een hart onder de riem voor de vele getroffenen. 

Twee vertellers nemen het publiek mee in een verhaal dat uiteenloopt van wanhoop tot euforie en waarin teksten en muziek elkaar aanvullen in die ene belangrijke boodschap voor allemaal: “The Hope of Unity”. Deze gezongen hoop op de eenheid van de mens staat centraal, waardoor publiek en uitvoerenden dat ook zullen beleven en het daar niet bij blijft. Iedereen zal van deze vorm van saamhorigheid, waar wij allemaal weer zo aan toe zijn, iets mee naar huis nemen.  

Deze vertellers, 5 solisten, piano, orgel, combo en bandoneon staan samen met het voltallig Promenade orkest borg voor een indrukwekkende begeleiding van het grote koor variërend van een intieme solo tot glorieuze koorzang. In afwisselende stijl tussen klassiek en musical.    

Het stuk werd voor het eerst gepresenteerd in 1999. Na de ontdekking ervan is het in de toenmalige OpstandingsKerk in Voorburg tot leven gekomen. In samenwerking met de predikant Harry Frijling, werd samen met vele leden uit de gemeente een koor gevormd voor een eenmalige uitvoering van dit stuk. De geboorte in de Opstandingskerk van iets, dat uit zou groeien tot een min of meer religieuze beleving, gebaseerd op alleen maar teksten uit de Bijbel. Het stuk is inmiddels meer dan 12 keer uitgevoerd, telkens meer aangepast aan de actualiteit. Voor nu ligt er een nadruk op de corona tijd en de actualiteit in de Oekraïne. 

Voor de hand liggend zou dit een concert in voor- of najaar zijn (rond Pasen of Kerstmis). Echter, door Corona werd het al twee keer uitgesteld. Tegelijk zou het denkbaar zijn dat de Mattheus Passion ook op andere momenten zou moeten kunnen worden uitgevoerd, zoals nu ook met de Messiah gebeurt. Stilstaan bij de Bijbelverhalen en wat het ons brengt is heden ten dage niet meer aan een kalender gebonden, het wordt toegepast op juist momenten in het leven, waarop het belangrijk kan zijn. Zoals nu het verhaal van wat Leven op Bijbelse grond inhoudt. Daar is deze uitvoering, die eigenlijk door niemand gemist mag worden, dan ook voor bedoeld.  

Kaarten zijn 35 euro inclusief koffie/thee vooraf en een drankje in de pauze, garderobe en programmaboek. Deze zijn verkrijgbaar bij: kaartverkoop@jerusalempassion.nl; bij de kassa van Amare en via de website: www.amare.nl; ook bij Haenen Muziek, Kon. Julianalaan 310 in Voorburg en bij de deelnemende koren Corda Vocale (elke zaterdagmorgen in Gymnasium Novum) en HW Vokaal (apisano112@gmail.com).

Voor meer informatie: www.jerusalempassion.nl  
of telefonisch 06 123 675 08 of stuur een 
e-mail aan info@jerusalempassion.nl
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina