24 okt 2022


Inzameling voor de Voedselbank

24 oktober 2022

Tijdens 'Dankdag voor gewas' of ook wel 'de viering van het oogstfeest', in november mogen wij God danken voor de opbrengsten van de oogst, voor de aarde die ons voedt, voor al het eten en drinken dat wij kunnen nuttigen. Dat aanwezigheid van voedsel niet voor iedereen vanzelfsprekend is, zien en horen we in de wereld om ons heen: via collectes van Kerk in Actie, de oproep voor noodhulp voor Pakistan. Ook in onze wijk, waar al zoveel armoede heerst en waar mensen steeds meer onder druk komen te staan door onder andere de energiecrisis, kan de aanwezigheid van voedsel niet altijd als vanzelfsprekend worden gezien. De mensen die de Voedselbank bezoeken zijn wekelijks afhankelijk van aangeleverde producten. Dat daar duurdere producten veelal ontbreken mogen duidelijk zijn. 

Om onze dank maar ook onze betrokkenheid bij de Voedselbank en de wijk te tonen willen wij vanaf 6 november weer houdbare en gezonde producten maar ook duurdere en duurzame producten als wasmiddel, koffie, thee, handschoenen, sjaals inzamelen in een krat in de hal of bij de postbakjes. Wij vragen u om uw bijdrage en vrijgevigheid in de maand november. Als gemeente willen wij aanwezig zijn in de wijk door om te zien naar elkaar en anderen zodat ons diaconaal werk zichtbaar is.

 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina