30 nov 2021


Hoopvol Transvaal

30 november 2021

Onze laatste berichten waren niet zo hoopvol. Diverse personen hadden zich net teruggetrokken uit het kinderwerk en/of het pioniersteam. Onze conclusie was weliswaar dat we verder wilden gaan, maar dat we daarvoor wel bevestiging zochten door in de komende tijd mensen tegen te komen die mee zouden willen draaien in de missie die we zien in Transvaal.

Die bevestiging is er overduidelijk gekomen. Met een groep van zeven mensen zijn we een aantal keer bij elkaar gekomen om elkaar beter te leren kennen, omdat we graag met elkaar opnieuw een kinderclub vorm willen geven in Transvaal. Na de jaarwisseling hopen we hiermee zo snel mogelijk concreet te worden. Ook lopen er gesprekken met andere mensen die graag iets willen in de wijk. Echt een gebedsverhoring!

Ook zijn we blij dat we in de afgelopen tijd Dinara hebben leren kennen. Zij heeft nu naast Dick een aanstelling als pionier voor één dag in de week. Als vrouw heeft ze weer andere nieuwe mogelijkheden: in Transvaal zijn de mannen- en vrouwenwereld in het openbaar veelal gescheiden. 

Introductie
My name is Dinara and I am from Kazakhstan. I married to a Dutchman and I am living in the Schilderswijk since 2019. From 1st of November I start working for Hoopvol Transvaal. I am enthusiastic to be part of this missionary project after being part of missionary projects in Mongolia and Turkey. I am looking forward to build relationships and engage with the people from Transvaal.

Meedanken en –bidden
Wil je met ons meedanken voor:
•    de aanstelling van Dinara als pionier;
•    de mensen die op ons pad zijn gekomen en onze missie willen versterken;
•    de bevestiging die we hierin mogen zien voor de continuering van de missie in de wijk.

Wil je met ons meebidden:
•    voor het proces waarin nieuwe mensen hun plek zoeken in ons pionierswerk;
•    voor het heropstarten van het kinderwerk;
•    voor de fondsaanvraag die we 1 december hebben gedaan bij Kerk & Wereld om een tweedehands kinderkledingwinkel & huiskamer te openen op het Kaapseplein;
•    dat God onze inspanningen zegent om mensen – inclusief onszelf! – meer te leren over het goede nieuws van het koninkrijk van God. 

Dank richting onze achterban
Ook richting u als lezer van deze brief willen we onze dank uitspreken voor de steun die we de afgelopen tijd hebben ervaren in bemoedigende berichten, gebeden en financiële bijdragen.

Een hartelijke groet,
Erwin, Dinara en Dick

Informatie en contact
Pionier en buurtpastor Dick Groenendijk, tel. 06- 2808 7089, dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl

Doneren
NL78 RABO 0373 7445 01 t.n.v. CvK Prot. Gemeente ‘s-Gravenhage o.v.v. Hoopvol Transvaal.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina