28 sep 2023


Het werk van de vrijwilligers “Over de drempel”

We kennen allemaal de beelden: volgepakte woningen met één klein looppad tussen de stapels. Zoals te zien in de tv-series ‘Mijn leven in puin’ of ‘Hoarders’. Vrijwilligers van Stek Den Haag ‘Over de Drempel’ kennen deze problematiek als geen ander. Vrijwilligers van ‘Over de Drempel’ helpen al ruim 25 jaar mensen om hun overvolle woning op te ruimen.

Wat vraagt het van jou?
Het vraagt geduld, aandacht en veel creativiteit om mensen met een compleet andere levensstijl te motiveren hun huis op te ruimen. Als vrijwillige opruimcoach ga je eens per week langs bij je ‘verzamelaar’.

Wat krijg je van Stek?
Als vrijwilliger bij Stek Over de Drempel krijg je een introductie in onderwerpen als psychische ziektebeelden en hygiënische probleemsituaties. Jaarlijks volg je een training over bijvoorbeeld motiverende gesprekstechnieken of verbindend communiceren. Tijdens de intervisiebijeenkomsten steun je elkaar en krijg je begeleiding van professionele hulpverleners. En natuurlijk organiseert Stek elk jaar een leuke activiteit voor vrijwilligers en cliënten.

Meer weten? Bel of mail naar:
Jan Grotendorst, T 070 318 16 16, E jgrotendorst@stekdenhaag.nl
Zie ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel .
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina