Geld inzamelingsactie voor nieuwe HD-camera's

24 mei 2021

Wat waren we vooruitstrevend toen we 25 jaar geleden de Marcuskerk betrokken. Naast professionele geluidsapparatuur kwamen er ook camera’s in de kerkzaal. De dienst was hierdoor ook beneden via een televisie te volgen en later via de kerkomroep.

Ook in deze Coronatijd hebben we daar veel plezier van. Veel mensen kunnen de dienst thuis volgen en een deel zal dat in de toekomst blijven doen.

Wel is duidelijk dat we aan nieuwe HD-camera’s toe zijn om scherper beeld te krijgen. Hier is geen geld voor omdat we al een financieel tekort hebben.

Daarom starten we een actie om geld in te zamelen voor nieuwe camera’s met bijbehorende apparatuur. Helpt u mee? Stort een gift als u het belangrijk vindt dat de dienst thuis, in het verpleeghuis of op vakantie goed te volgen is.

Het gaat dus om een extra gift die niet ten koste gaat van uw maandelijkse bijdrage. Het rekeningnummer is NL10 INGB 0000 412090 ten name van PGG Marcuskerk ten behoeve van Beeldapparatuur Marcuskerk.

Alvast hartelijk dank!

Namens alle technici, Gerrit van der Velde
 
terug

Agenda

Kerkdienst

26 sep 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

03 okt 2021 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'Hij is de rots'.

Neurie je mee?

Doe wel en zie niet om

Meditatie n.a.v. Matteus 6: 32b - 34
Door dominee Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina