29 mei 2023


Gebruik het gebedenboek

29 mei 2023


Achterin de kerk ligt het gebedenboek. We nodigen je uit om je voorbeden hierin op te schrijven. Er wordt nog niet zoveel gebruik van gemaakt, terwijl we ons kunnen voorstellen dat er wel behoefte aan is.

In het gebedenboek kun je aangeven waarvoor je wilt danken of voor wie of wat je een voorbede wilt vragen. Wanneer je voorbede vraagt voor iemand dichtbij is het goed om het vooraf te bespreken, zodat je weet of de naam genoemd mag worden. De diaken neemt bij start van de dienst het gebedenboek mee naar voren en overhandigt deze aan de predikant voor het slotgebed. Ook worden de gebeds- en dankpunten meegenomen door de gebedskring, die elke dinsdag vanaf 20u in de Marcuskerk samenkomt om te bidden.
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina