08 jun 2022


Enquête pionieren in Den Haag

8 juni 2022

Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse gemeente in den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u vragen om deel te nemen aan een enquête.

De commissie Haags Pionieren werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente ‘s Gravenhage en heeft als doelstelling het pionieren in den Haag mogelijk te maken. In 2012 heeft de Synode van de Protestantse kerk besloten om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. Ook de Protestantse gemeente ‘s Gravenhage heeft meerdere pioniersplekken en wil dit blijven stimuleren.

Omdat het begrip Pionieren verschillende beelden oproept en de Protestantse gemeente een veelkleurige geloofsgemeenschap is gebruiken we het Nieuw Kerkelijk Peil als gemeenschappelijke taal. Meer informatie staat op www.PTHU.nl of op www.protestantsekerk.nl onder Toekomstgericht gemeente zijn.

De enquête staat open van 7 juni tot 11 juli. Na de sluitingsdatum ontvangt elke gemeente, pioniersplek een rapportage (bij voldoende respons). Mogen we u vragen om de enquête via onderstaande link in te vullen of de QR code te scannen. Alvast hartelijk dank.

https://forms.office.com/r/H4p2ZyF9LZ


 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina