Dinerbonnen Tienerrestaurant

24 oktober 2022

Op zondag 6 november is het oogstdienst. Dan staan we stil bij alles wat we mogen ontvangen van God en danken daarvoor. Daarnaast willen we ook van onze overvloed delen met anderen, vooral met mensen die financieel niet of nauwelijks rond kunnen komen.

Wilt u gezinnen in onze wijk sponsoren om een keer gratis te eten in het tienerrestaurant van de Kinderwinkel? Koop dan een ‘dinerbon’ van 7,50 euro! Zo draagt u ook bij aan het versterken van de band tussen gezinnen en de Kinderwinkel.

Maak 7,50 euro of een veelvoud daarvan over naar de rekening van de diaconie van de Marcuskerk NL46 INGB 0000 621932 onder vermelding 'dinerbon tienerrestaurant'.

Via werkers van de Kinderwinkel zullen de dinerbonnen een goede bestemming vinden.

 
terug

Agenda

Kerkdienst - 40-dagentijd

zo 26 mrt 2023 om 10:00 uur

Pizza-avond

zo 26 mrt 2023 om 16:30 uur

DindagAvondKring (DAK)

di 28 mrt 2023 om 19:00 uur

Veertigdagentijdkalender


Favoriet lied?

Heeft u of heb jij een lied dat je graag wilt zingen of beluisteren in één van de diensten tijdens de 40-dagentijd en pasen? Laat het weten aan dominee Jantine Veenhof.

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden 
(mailadres voor informatie over in- en uitschrijven)

> Contactpagina