Dinerbonnen Tienerrestaurant

24 oktober 2022

Op zondag 6 november is het oogstdienst. Dan staan we stil bij alles wat we mogen ontvangen van God en danken daarvoor. Daarnaast willen we ook van onze overvloed delen met anderen, vooral met mensen die financieel niet of nauwelijks rond kunnen komen.

Wilt u gezinnen in onze wijk sponsoren om een keer gratis te eten in het tienerrestaurant van de Kinderwinkel? Koop dan een ‘dinerbon’ van 7,50 euro! Zo draagt u ook bij aan het versterken van de band tussen gezinnen en de Kinderwinkel.

Maak 7,50 euro of een veelvoud daarvan over naar de rekening van de diaconie van de Marcuskerk NL46 INGB 0000 621932 onder vermelding 'dinerbon tienerrestaurant'.

Via werkers van de Kinderwinkel zullen de dinerbonnen een goede bestemming vinden.

 
terug

Agenda

DAK (bijbelkring)

di 29 nov 2022 om 18.30 uur

Gebedsgroep

di 29 nov 2022 om 20.00 uur

Favoriet lied?

Heeft u een lied dat u graag tijdens de dienst wilt zingen? Laat het weten aan dominee Jantine Veenhof.

Adventskalender

 

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina