27 okt 2023


Catechese Spoorzoekers

In september en oktober zijn we gestart met de catechese voor de oudere Spoorzoekers van 8-11 jaar. We gebruiken thema’s van Rock Solid en hebben al een paar mooie avonden beleefd met de kinderen waarin we met elkaar gesproken hebben over hoe uniek God je heeft gemaakt en waarom je wel/niet zou geloven. We hebben mooie gesprekken en de kinderen genieten van elkaar en al het lekkers dat er elke avond is.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina