24 mei 2024


Bevindingen CWN-conventie

Aangezien diaconie te maken heeft met omzien naar elkaar, deel ik graag mijn bevindingen van de conventie -waar ik geweest ben- met u/jullie allen, in de hoop dat wie het leest er iets aan heeft.  Zoals u en/ of jullie ongetwijfeld weten, gaat sinds 3 jaar een deel van de kerk naar de conventie van het CWN (Charismatische Werkgemeenschap Nederland).  Sinds 2 jaren zijn ook Sadeq en ik daarbij aanwezig geweest. Er hangt een fijne, veilige sfeer waar je veel ruimte, vrijheid en openheid kan voelen. Gedurende 5 dagen kan je jezelf voeden met lezingen, diensten en workshops. De conventie heeft altijd een thema: dit jaar was dat ‘Goudlijm’ . Het gaat over hoe ons leven vol lijden en verdriet (Kyrie) kan zijn maar we toch ook weer troost, heelheid en gedragenheid kunnen voelen en ervaren door de Here God (Gloria).

Gedurende deze dagen merkte ik dat -door het volgen van de diverse activiteiten- ik persoonlijk verdriet en  problemen kon koppelen aan ook weer positieve,  hoopvolle veranderingen. 

Wat ik ook als verhelderend en mooi ervaar, is dat bepaalde aspecten uit het geloof een plek mogen hebben op de conventie.  Aspecten die wij in de traditionele kerkdienst niet zo gewoon zijn om te doen of mee te nemen. Maar als je er goed naar kijkt en luistert, merk je dat het ook in de Bijbel een plek had.  Het geloof bestaat niet alleen maar uit kerkdiensten bezoeken, bidden en zingen en natuurlijk ook je eigen handelen door het leven heen. Er zijn daarnaast bijzondere gewoonten (bedieningen) die je kunt meenemen in je geloof in het dagelijks leven.  Een wél bekende gewoonte is de zegen die we wekelijks krijgen van de dominee en die we mogen doorgeven aan anderen. Hoe bijzonder is het dat we werkelijk anderen mogen zegenen door de zegen die wíj ontvangen! 

Maar ook aspecten als zalven en bidden om genezing mogen een plek hebben in ons leven én in onze kerk. Ik denk dat wij soms te vast zitten in onze eigen tradities binnen een bepaalde geloofsrichting. 

Wat voorop staat bij de conventie is het werk van en door de Geest. De Geest van God die niet altijd veel ruimte kreeg (en krijgt) binnen bepaalde geloofsstromingen. Hoewel voor mensen het niet te bevatten is hoe het ‘concept’  ‘Eén God maar wel een drie-eenheid’ werkt, geloven wij vanuit de protestantse kerk natuurlijk wél in deze drie-eenheid van God de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Jezus zelf heeft zijn leerlingen en volgelingen opgeroepen om vooral veel vanuit de Heilige Geest te handelen. Al deze bedieningen uit ons geloof kunnen  bijdragen in de vorming en voltooiing van wie wij als mens bedoeld zijn door onze God.

Heel modern is het begrip ‘spiritualiteit ‘. Bij veel mensen hangt daaraan een taboe of angst. Dat is niet terecht! Waarschijnlijk wordt het dan verward met spiritisme. Maar de werkelijke kern van spiritualiteit gaat om je Godsbeleving. Hoe sta je in contact met God? Of waar ervaar jij God (het meest)? Dat kan bijvoorbeeld zijn in de natuur, muziek of juist tradities. Evenzo zijn er ook meerdere vormen van bidden. Een (hardop of stil) uitgesproken  danken, loven en  vragen,  maar ook een stil luisteren om iets van God te horen, ontvangen of te ervaren.

Hoe dan ook… Sta open voor elkaar en elkaars manieren. Deel met elkaar om elkaar tot steun te kunnen zijn.
Het thema ‘Goudlijm’ over breuken en barsten en toch weer genezen of helen of vrede ervaren heeft me (voorafgaand aan de conventie) geïnspireerd tot het schrijven van een gedicht hierover. Dit deel ik met u en jullie.

Goudlijm
Ieder mensenkind is bij de geboorte uniek, mooi en rein, 
Gevormd, precies zoals de Schepper ons wilde laten zijn.
Door het leven heen krijg je butsen en littekens, fysiek en mentaal,
Dat hoort er gewoon bij en  het overkomt ons allemaal.

Maar Gods zachte Hand is het die verzorgt en beschermt
Hij maakt alles weer heel als hij zich over ons ontfermt.
Een zichtbaar teken blijft vaak wel bestaan
Door het leed dat ons eens was aangedaan. 

Dat teken is echter met gouden lijm aangebracht
Geeft ons herinnering maar ook hoop en nieuwe kracht.
God stuurde zelfs -uit liefde voor ons- zijn Eigen Zoon,
Op aarde bleek Hij breekbaar zoals wij, heel gewoon.

Toch overwon Jezus voor ons zonde en dood
Zijn Naam is voor iedereen nu immens groot
Jezus verscheen vernieuwd, verlicht en vol glorie
Maar wel met littekens als teken van zijn historie.
Hij was geheeld met Gods Liefdevolle Gouden Lijm
Maar zal voor ieder mensenkind zélf Goudlijm zijn. 

Zo geldt voor iedereen dat lichaam en ziel bekrast zullen raken,
Als een beker met een barst dat God met Gouden lijm zal maken
En eenmaal geheeld en vol van Gods Heerlijkheid,
Wordt pijn en verdriet een zegen voor de eeuwigheid..

Met liefdevolle groeten,
Monique
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina