28 nov 2023


Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Enkele maanden geleden vroegen we je om namen voor te dragen van gemeenteleden die een ambt zouden kunnen vervullen in de kerkenraad. We kregen veel respons waarmee we aan de slag zijn gegaan. We hebben mensen benaderd van de lijst en zijn verheugd en dankbaar om mee te kunnen delen dat twee gemeenteleden hun roeping hebben aanvaard. Wij maken hun namen hierbij bekend en zullen hun namen ook tweemaal afkondigen in de kerkdiensten van 3 en 10 december om goedkeuring van de gemeente te verkrijgen.

Oetze Deelstra heeft zijn roeping aanvaard als ouderling voorzitter van de wijkkerkenraad en Jorinde Oudenaarden heeft haar roeping aanvaard als diaken scriba van onze gemeente. We vinden het heel bijzonder dat deze twee betrokken, trouwe en bekwame gemeenteleden zich willen verbinden aan een ambt en ervaren hierin Gods leiding. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozenen kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk 17 december schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Adres: Jan Luykenlaan 92, 2533 JT Den Haag t.a.v. Ingrid Blok, scriba, E-Mail: info@pg-dedrieklank.nl.

Zonder bezwaar zullen Oetze en Jorinde op zondag 21 januari worden bevestigd.
In deze kerkdienst zullen de volgende ambtsdragers aftreden na het verstrijken van hun termijn:
  • Marleen Otoïde als ouderling afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad,
  • Corine Matthijsse als diaken en
  • Nadine Brinkhuis als ouderling voorzitter.
  • Ingrid Blok zal na deze dienst stoppen met haar taak als scriba maar doorgaan als diaken.
We zijn bovengenoemde ambtsdragers bijzonder dankbaar voor het werk, de tijd en de toewijding waarmee zij deze jaren hebben bijgedragen aan de bouw van de gemeente. We zullen verdergaan met het zoeken naar een diaken en een afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad.
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina