Als alles (weer) kan, wat dan?

30 augustus 2021

Op 15 september organiseert LUX Den Haag (pioniersplek van de PKN Den Haag) een interactieve avond met sprekers Marian Donner (columnist en auteur) en Tim Vreugdenhil (stadspredikant Amsterdam) over de vraag 'als alles (weer) kan, wat dan?'. Gaan we inhalen wat we hebben gemist, of zijn we door corona anders gaan leven? Of is het vooral de vraag hoe we leren leven met corona?

Programma
Marian Donner en Tim Vreugdenhil houden beide een pleidooi over hoe we om moeten gaan met de druk die we onszelf opleggen nu alles weer lijkt te kunnen. Marian is schrijver en columnist (ze schreef o.a. ‘Zelfverwoes-tingsboek: waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden en dansen’ (2019) en columnist bij het Parool) pleit voor meer ‘sukkelig-heid’. Tim is stadspredikant in Amsterdam en schreef o.a. het boek ‘opener dan ooit’ (2021) over nieuwe kansen na de coronacrisis.

Na de bijdragen van Marian en Tim volgt een gesprek met de zaal/kijkers, muziek door pianist Tobias Borsboom en tot slot neemt dansdocent Ilse van Haastrecht ons mee om in het goede ritme te komen.

15 september, 20.00-21.30 uur Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7, Den Haag.
Reserveer je ticket (zaal: €5,- tot €10,- of livestream: €6,-) via deze link. Early bird tickets t/m 15 augustus.

Welkom en hartelijke groet namens LUX Den Haag
www.luxdenhaag.nl / mail info@luxdenhaag.nl
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Doopdienst (vooraf inschrijven)

19 sep 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

26 sep 2021 om 10.00 uur

Aanmelden kerkdiensten september

Met het formulier op onze website kunt u voor uw huishouden aangeven welke kerkdiensten u wilt bijwonen. Als u geen reactie ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u welkom bent in de Marcuskerk met het aantal personen dat voor de betreffende kerkdienst is ingeschreven. We sturen alleen nog een reactie op de inschrijving als uw huishouden NIET naar de kerk kan komen.

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'Hij is de rots'.

Neurie je mee?

Doe wel en zie niet om

Meditatie n.a.v. Matteus 6: 32b - 34
Door dominee Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina