01 feb 2024


Actie Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Half januari zijn de brieven en e-mails verstuurd voor de actie Kerkbalans 2024, de jaarlijkse actie waarin leden van de kerk opgeroepen worden om hun ‘vrijwillige contributie’ te bepalen. Zelf zie ik Kerkbalans als een jaarlijkse oproep: wat heb ik – naast gebed en vrijwilligerswerk – over voor het beleven, vieren en delen van mijn geloof?
De bijdrage is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend: onze wijkgemeente heeft deze hard nodig om voort te kunnen bestaan en van betekenis te blijven voor gemeenteleden, de buurt en de mensen daaromheen.

Positieve trend
Er zijn tientallen gemeenteleden die onze wijkgemeente jaar in, jaar uit trouw steunen. Desondanks zagen we de afgelopen jaren de opbrengst van Kerkbalans gestaag dalen, van ca. € 85.000 in 2027 naar ca. € 73.000 in 2022. De oorzaak is een afnemend ledenaantal (natuurlijk verloop, afsplitsing buurtgemeente Kerk in Laak). Des te hoopgevender is het dat we in 2023 voor het eerst weer een stijgende trend zien (€ 84.000).
De gemiddelde bijdrage per gever is opgelopen van € 347 in 2017 naar maar liefst € 673 in 2023. Deze cijfers zien er misschien wat kil uit, maar wat ik erachter proef is een sterk toenemende betrokkenheid bij onze wijkgemeente. Die stemt tot grote dankbaarheid.
Tegelijkertijd zijn we erin geslaagd om de uitgaven van onze wijkgemeente sterk terug te dringen. Als deze trends doorzetten kunnen we het beperkte jaarlijkse tekort dat we hebben, wegwerken en misschien zelfs omzetten naar een financieel overschot! Je zult begrijpen dat dit voor ons als kerkrentmeesters een grote droom is.

Praktische zaken
  • We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat ieder actief en meelevend lid van de wijkgemeente een brief of e-mail over Kerkbalans krijgt. Het is best nog wel een klus om dit goed te laten verlopen, en de (elektronische) postbode maak ook wel eens een foutje. Neem contact met ons op als je niets ontvangen hebt!
  • Steeds meer gemeenteleden doen een meerjarige toezegging en leggen deze vast voor de Belastingdienst (slim schenken), waarmee het mogelijk is om meer belastinggeld terug te krijgen en dus ook om een hoger bedrag te schenken. Meer weten? We horen het graag.
  • Als je (nog) geen lid bent van onze wijkgemeente, maar wel graag financieel bijdraagt, dan is dit uiteraard mogelijk. Kijk op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen voor de mogelijkheden.

Namens de kerkrentmeesters van De Drieklank,
Bram Maljaars (bram@pg-dedrieklank.nl / 06-3655 2937)
Wilbert Verbruggen (wilbert@pg-dedrieklank.nl)
 
terug

Agenda

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

DinsdagAvondKring (DAK)

di 25 jun 2024 om 19:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina