01 mrt 2024


Actie kerkbalans

Actie Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Eerder dit jaar zijn de brieven en e-mails voor de actie Kerkbalans 2024 verstuurd en heeft Bram Maljaars tijdens een kerkdienst een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van afgelopen jaren. Misschien heb je de presentatie van Bram gemist. Dat alleen is al een goede reden om de kerkdienst van 4 februari terug te kijken.

Samenvattend was de boodschap van Bram dat we heel dankbaar zijn voor alle bijdrages die we jaar in jaar uit hebben mogen ontvangen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dankzij jullie bijdrages konden we iedere zondag samenkomen in een verwarmde, goed onderhouden ruimte, onder leiding van een voorganger die een liturgie en preek heeft voorbereid, terwijl we tijdens de liederen mooi worden begeleid op orgel/piano.
De inkomsten van de gemeente bestaan voor het grootste deel uit jullie bijdrages via giften, collectes en kerkbalans (62%) en verder nog uit huuropbrengsten (30%) en rente (8%).
De uitgaven van de gemeente bestaan voor het grootste gedeelte uit de salarissen voor betaalde krachten (€ 106.000), gebouwen (€ 26.000), energie (€ 16.000), kerkdiensten (€ 6.000) en daarnaast nog een aantal overige posten (€ 14.000). Bijzonder is dat we het afgelopen jaar meer hebben ontvangen, terwijl er in totaal minder gevers waren (zie tabel hieronder). Afgelopen jaar was de bijdrage per gever/gezin hoger dan ooit, namelijk € 673.
Naast de toegenomen inkomsten is er ook goed op de uitgaven gelet, waardoor de grote tekorten die we een aantal jaren geleden hadden intussen zijn teruggebracht naar een 'haalbaar/overzichtelijk' tekort van ongeveer 5 tot 15 duizend euro per jaar. Uiteraard hopen we met jouw hulp dat gat dit jaar verder te dichten richting de 0, zodat onze uitgaven in balans zijn met de inkomsten. Dat is uiteindelijk nodig voor een duurzame gemeenschap.

We zijn niet alleen dankbaar voor de bijdrages van afgelopen jaren, maar ook als we naar de huidige stand van zaken kijken. Op 15 februari dit jaar hadden we al ruim 30.000 euro ontvangen, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd van het jaar 10.000 euro was! Veel dank voor uw vroege actie en ruimhartigheid. Met de tekorten van afgelopen jaren in het achterhoofd kunnen we uiteraard nog niet achterover leunen. Elke extra euro is dus meer dan welkom! We willen graag benadrukken dat we snappen dat ieder gemeentelid unieke omstandigheden heeft. We waarderen daarom iedere bijdrage, groot of klein.
 
  2019 2020 2021 2022 2023 15-2-2024
Ontvangen € 91.796 € 81.800 € 78.389 € 73.216 € 84.160 € 30.636
Aantal gevers 212 178 155 132 125 93
€ per gever € 433 € 460 € 506 € 555 € 673 € 329*
* Het huidige gemiddelde per gever is zoals verwacht lager dan de recente jaargemiddeldes, omdat een aantal mensen periodiek geld overmaakt. Dit bedrag per gever zal dus zeer waarschijnlijk nog stijgen gedurende het jaar.

Als het goed is heeft ieder actief en meelevend lid van de wijkgemeente een brief of e-mail over Kerkbalans gekregen. Neem contact met ons op als je niets ontvangen hebt!

Steeds meer gemeenteleden doen een meerjarige toezegging en leggen deze vast voor de Belastingdienst (slim schenken), waarmee het mogelijk is om meer belastinggeld terug te krijgen en dus ook om een hoger bedrag te schenken. Meer weten? We horen het graag.

Als je (nog) geen lid bent van onze wijkgemeente, maar wel graag financieel bijdraagt, dan is dit uiteraard mogelijk.
Kijk op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen voor de mogelijkheden.

Namens de kerkrentmeesters van de De Drieklank,
Bram Maljaars (bram@pg-dedrieklank.nl / 06-3655 2937)
Wilbert Verbruggen (wilbert@pg-dedrieklank.nl / 06-4512 8462)
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina