Actie ‘Samen in actie tegen corona’

29 juni 2021

De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt duidelijk dat snel vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaat Kerk in Actie vanaf 12 mei jl. de handen ineen met andere hulporganisaties, en is gestart met de giro 555 actie ‘Samen in actie tegen corona’. 

Allereerst voor India, maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en laten we er samen voor zorgen dat iedereen op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van vaccinatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, vaccinatiematerialen en beschermende kleding voor zorgverleners.

Bijdragen
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de wijkdiaconie NL46 INGB 0000 6219 32, o.v.v. Corona. 
U kunt ook deze directe betaallink voor de collecte gebruiken of onderstaande QR-code scannen:

 
terug

Agenda

Godly Play

za 21 mei 2022 om 16:30

Kerkdienst

zo 22 mei 2022 om 10.00 uur

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina