Actie ‘Samen in actie tegen corona’

29 juni 2021

De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt duidelijk dat snel vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaat Kerk in Actie vanaf 12 mei jl. de handen ineen met andere hulporganisaties, en is gestart met de giro 555 actie ‘Samen in actie tegen corona’. 

Allereerst voor India, maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en laten we er samen voor zorgen dat iedereen op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van vaccinatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, vaccinatiematerialen en beschermende kleding voor zorgverleners.

Bijdragen
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de wijkdiaconie NL46 INGB 0000 6219 32, o.v.v. Corona. 
U kunt ook deze directe betaallink voor de collecte gebruiken of onderstaande QR-code scannen:

 
terug

Agenda

Gebedsgroep

25 okt 2021 om 20.00 uur

Kerkdienst - Dankdienst, Hervormingsdag

31 okt 2021 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'God is Goed'.

> Zing je mee?

Artikel Startzondag

Een redacteur van Kerk in Den Haag was aanwezig bij de Startzondag en het 25-jarig jubileum van de Marcuskerk. Lees hier het artikel dat hij schreef over deze feestelijke zondag.

Leven in het nu?

Meditatie door Tim van Iersel.

> Lees verder

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina