1 juli: Keti Koti viering 2021

24 juni 2021

Keti Koti viering 2021: van bewustwording naar verandering. Dialoog, bezinning & liefdesmaal

In deze tijd van toenemende bewustwording over ons gedeelde slavernij- en koloniaal verleden, nodigt de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK, www.oecumenedenhaag.nl) uit tot een gezamenlijke Keti Koti viering. Centraal staat het delen van ervaringen uit verleden en heden, elkaar ontmoeten van ‘aangezicht tot aangezicht’ en wegen vinden naar een gedeelde toekomst. Ook staan we stil dat dit meer is dan een gedeeld verleden, het is ons nationale verleden. 

De Keti Koti viering vindt plaats op 1 juli 2021 vanaf 20:00 uur in de Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag.

We hopen dat veel mensen meedoen en deze bijzondere dag met ons vieren!

Voor meer informatie kunt u ook de website Dialoog in Den Haag bezoeken.
Belangstellenden kunnen zich vanaf 24 juni via deze link aanmelden. U bent van harte welkom!

Er wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende Covid-maatregelen.
 
terug

Agenda

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

01 aug 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

08 aug 2021 om 10.00 uur

Startvierdaagse Kinderwinkel

Klaar voor de start!? Bekijk het programma van de Startvierdaagse in de Kinderwinkel, dinsdag 24 augustus t/m zaterdag 28 augustus

Aanmelden kerkdiensten augustus

Met het formulier op onze website kunt u voor uw huishouden aangeven welke kerkdiensten u in augustus wilt bijwonen. Als u geen reactie ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u welkom bent in de Marcuskerk met het aantal personen dat voor de betreffende kerkdienst is ingeschreven. We sturen alleen nog een reactie op de inschrijving als uw huishouden NIET naar de kerk kan komen.

Lied van de maand

In de maand augustus luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'Als je dorst hebt'.

Neurie je mee?

Een paleis in de tijd

Meditatie n.a.v. Genesis 2:2-3.
Door Rens de Ronde

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina