24 jun 2021


1 juli: Keti Koti viering 2021

24 juni 2021

Keti Koti viering 2021: van bewustwording naar verandering. Dialoog, bezinning & liefdesmaal

In deze tijd van toenemende bewustwording over ons gedeelde slavernij- en koloniaal verleden, nodigt de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK, www.oecumenedenhaag.nl) uit tot een gezamenlijke Keti Koti viering. Centraal staat het delen van ervaringen uit verleden en heden, elkaar ontmoeten van ‘aangezicht tot aangezicht’ en wegen vinden naar een gedeelde toekomst. Ook staan we stil dat dit meer is dan een gedeeld verleden, het is ons nationale verleden. 

De Keti Koti viering vindt plaats op 1 juli 2021 vanaf 20:00 uur in de Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag.

We hopen dat veel mensen meedoen en deze bijzondere dag met ons vieren!

Voor meer informatie kunt u ook de website Dialoog in Den Haag bezoeken.
Belangstellenden kunnen zich vanaf 24 juni via deze link aanmelden. U bent van harte welkom!

Er wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende Covid-maatregelen.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina