1 juli: Keti Koti viering 2021

24 juni 2021

Keti Koti viering 2021: van bewustwording naar verandering. Dialoog, bezinning & liefdesmaal

In deze tijd van toenemende bewustwording over ons gedeelde slavernij- en koloniaal verleden, nodigt de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK, www.oecumenedenhaag.nl) uit tot een gezamenlijke Keti Koti viering. Centraal staat het delen van ervaringen uit verleden en heden, elkaar ontmoeten van ‘aangezicht tot aangezicht’ en wegen vinden naar een gedeelde toekomst. Ook staan we stil dat dit meer is dan een gedeeld verleden, het is ons nationale verleden. 

De Keti Koti viering vindt plaats op 1 juli 2021 vanaf 20:00 uur in de Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag.

We hopen dat veel mensen meedoen en deze bijzondere dag met ons vieren!

Voor meer informatie kunt u ook de website Dialoog in Den Haag bezoeken.
Belangstellenden kunnen zich vanaf 24 juni via deze link aanmelden. U bent van harte welkom!

Er wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende Covid-maatregelen.
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

25 okt 2021 om 20.00 uur

Kerkdienst - Dankdienst, Hervormingsdag

31 okt 2021 om 10.00 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'God is Goed'.

> Zing je mee?

Artikel Startzondag

Een redacteur van Kerk in Den Haag was aanwezig bij de Startzondag en het 25-jarig jubileum van de Marcuskerk. Lees hier het artikel dat hij schreef over deze feestelijke zondag.

Leven in het nu?

Meditatie door Tim van Iersel.

> Lees verder

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina