dinsdag 5 april 2022

Seniorenviering lijdenstijd

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Wijding die in het teken staat van de voorbereiding op het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.  Alle oudere gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.

Meer informatie en aanmelden: Ingrid Blok

terug