di 9 april 2019

Seniorenviering lijdenstijd

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 12.30 uur

Wijding die in het teken staat van de voorbereiding op het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Voorafgaand aan deze wijding is er een broodmaaltijd. Voor deze broodmaaltijd en wijding worden alle oudere gemeen-teleden van harte uitgenodigd. Weet u welkom!

Wilt u zelf voor uw vervoer zorgen? 

Meldt u zich wel voor zondag 31 maart aan! Dat kan door het aanmeldformulier in te leveren bij Corine Matthijsse of Ingrid Blok.

terug
 


Lied van de maand

In de maand juli zingen we in de Marcuskerk als kinderlied: Liedje van Verlangen van Elly & Rikkert. 

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
(met verlof tot
medio augustus 2020)
Contact via Ingrid Blok (scriba)

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina