dinsdag 9 april 2019

Seniorenviering lijdenstijd

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 12.30 uur

Wijding die in het teken staat van de voorbereiding op het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Voorafgaand aan deze wijding is er een broodmaaltijd. Voor deze broodmaaltijd en wijding worden alle oudere gemeen-teleden van harte uitgenodigd. Weet u welkom!

Wilt u zelf voor uw vervoer zorgen? 

Meldt u zich wel voor zondag 31 maart aan! Dat kan door het aanmeldformulier in te leveren bij Corine Matthijsse of Ingrid Blok.

terug