di 9 april 2019

Seniorenviering lijdenstijd

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 12.30 uur

Wijding die in het teken staat van de voorbereiding op het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Voorafgaand aan deze wijding is er een broodmaaltijd. Voor deze broodmaaltijd en wijding worden alle oudere gemeen-teleden van harte uitgenodigd. Weet u welkom!

Wilt u zelf voor uw vervoer zorgen? 

Meldt u zich wel voor zondag 31 maart aan! Dat kan door het aanmeldformulier in te leveren bij Corine Matthijsse of Ingrid Blok.

terug
 


Agenda

Buurtkoffie

04 dec 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - 2e advent - vooraf inschrijven verplicht

06 dec 2020 om 10.00 uur

Liturgische bloemschikking tijdens advent

Uitleg bij de liturgische bloemschikking in de Marcuskerk


God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak (Oase)
Van Meursstraat 1, Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina

Adventskalender