Kerkenraad oud Kerkenraad oud
De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. De ouderlingen zijn vooral belast met de kerkdiensten en het pastoraat. De kerkrentmeesters gaan over de financiën en het kerkgebouw. De diakenen bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben, ook mensen buiten de gemeente. Daarnaast stimuleren de diakenen bewustzijn binnen de gemeente van maatschappelijke vraagstukken, in Nederland en in de wereld.

De kerkenraad wordt geholpen door tal van vrijwilligers, zodat alle taken in de kerk uitgevoerd kunnen worden.

Kerkenraad wijkgemeente De Drieklank
 
  Jantine Veenhof
predikant
070-406 1147
    Willeke Eikelenboom
ouderling
voorzitter kerkenraad
  Alexander Anneveld
diaken
    Betty Mol
diaken
  Bram Maljaars
ouderling-kerkrentmeester
    Egbert Strijbos
ouderling-kerkrentmeester
coördinator ledenadministratie
 
Els Siebenga
diaken
    Gerrit van der Velde
ouderling
  Henny Plaisier
ouderling
    Iris van Gestel-Jonker
ouderling-kerkrentmeester
  Jeannette Baas
ouderling
scriba
    Mieke Mos
ouderling
  Monique Djizani
diaken
    Sander Siebenga
ouderling

Een pastoraal gesprek kunt u aanvragen via het pastoraal meldpunt. Schroom niet om contact te zoeken: ook als er geen directe problemen zijn kan een goed gesprek van waarde zijn. Jong en oud worden uitgenodigd hier gebruik van te maken. Lidmaatschap van de kerk is geen voorwaarde!

Foto Jantine Veenhof: gemaakt voor Petrus Magazine door Xander de Rooij
terug