Elke week op woensdag

Oasegebed

Locatie: 
 De Oase, Van Meursstraat 1, Den Haag
Tijdstip: 
 19.10 uur

Iedere woensdagavond (behalve op feestdagen) om 19.10 uur is er Oasegebed. In samenwerking met andere kerken (Kerk in Laak) bidden we voor de buurt en voor elkaar. 

Contactpersoon: Martine Scheurkogel (015-257 9574)

terug