donderdag 24 december 2020

ONLINE Kerstnachtdienst (Marcuskerk)

Tijdstip: 
 20.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

terug