zo 14 juni 2020

Kerkdienst (Marcuskerk) - alleen voor genodigden

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.00 uur

Voorganger: dr. Nienke Vos, Amsterdam

De diensten die in juni in de Marcuskerk gehouden worden, zijn te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.

In verband met de coronamaatregelen is deze dienst alleen toegankelijk voor mensen die ingeroosterd zijn om bij deze dienst aanwezig te zijn. Lees voor alle informatie dit nieuwsbericht.

1e collecte: Wijkdiaconie

De diaconie richt zich op mensen in nood. Ook in coronatijd. Daarbij worden uw giften ingezet: individuele hulpvragen, goede doelen, ZWO en voedselbank zijn hier voorbeelden van.
Daarnaast wil de diaconie bijdragen om de sociale samenhang in de stad en in de wijken te bevorderen door bijzondere diaconale projecten ondersteuning te bieden. “Voor wie kan ik een naaste zijn”?

U kunt uw gaven overmaken aan:
Diaconie Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk
NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. 14/7 

2e collecte: Wijkgemeente
Ook kerkdiensten kosten geld en predikanten hebben recht op een inkomen. Vandaag is de 2e collecte bestemd voor de kosten van kerkdiensten en predikant in de Marcuskerk. 

U kunt uw gift overmaken op rekening
PGG Marcuskerk NL10 INGB 0000 4120 90 o.v.v 7/6

Of ga naar de betaallink https:// bunq.me/marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal

terug
 


Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina