zondag 21 juni 2020

Kerkdienst (Marcuskerk) - alleen voor genodigden

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.00 uur

Voorganger: Dick Groenendijk, Den Haag

De diensten die in juni in de Marcuskerk gehouden worden, zijn te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.

In verband met de coronamaatregelen is deze dienst alleen toegankelijk voor mensen die ingeroosterd zijn om bij deze dienst aanwezig te zijn. Lees voor alle informatie dit nieuwsbericht.

Collectes

1e collecte: Kerk in Actie - Opvang ontheemden Colombia (Werelddiaconaat)

Gisteren was het Wereldvluchtelingendag. Vandaag denken, bidden en collecteren wij voor de vluchtelingen in Colombia…..
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken. Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook met psychosociale hulp en trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. Draagt u hieraan bij? Van harte aanbevolen! U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. W009204 of ‘ontheemden colombia’


2e collecte: Wijkgemeente
De kosten voor de wijkgemeente zijn hoog. Periodiek moeten er in de kerk ook zaken gerepareerd, vervangen of onderhouden worden, zoals onlangs de vloer in de kerkzaal die in de lak is gezet. 
Daarom staat vandaag bij de collecte het onderhoud aan de Marcuskerk centraal.

U kunt uw gift overmaken op rekening:
PGG Marcuskerk  NL10 INGB 0000 4120 90 o.v.v 21/6

Of ga naar de betaallink https://pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal

 

terug