zondag 12 juli 2020

Kerkdienst (Marcuskerk)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Nb. Houd de richtlijnen rondom corona in de gaten!

Voorganger: ds. Barbara Lamain, 't Woudt - Den Hoorn

Kinderoppas (0-3 jaar), kindernevendienst (4-10 jaar) en 11+-groep zijn aanwezig.

De Marcuskerk is rolstoeltoegankelijk, voorzien van een lift en een ringleiding en geschikt voor het verblijf van mindervaliden. Er is een rolstoeltoilet aanwezig.

Collectes tijdens de dienst:

1e collecte: wijkdiaconie
De diaconie richt zich op mensen in nood. Ook in coronatijd. Daarbij worden uw giften ingezet: individuele hulpvragen, goede doelen, ZWO en voedselbank zijn hier voorbeelden van.
Daarnaast wil de diaconie bijdragen om de sociale samenhang in de stad en in de wijken te bevorderen door bijzondere diaconale projecten ondersteuning te bieden. “Voor wie kan ik een naaste zijn”?

U kunt uw gaven overmaken aan:
Diaconie Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk 
NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. 12/7
Of surf naar www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2e collecte: pastoraat in onze wijkgemeente
Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar. Waar tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten met oog en oor. Door om te zien naar die ander, op diverse manieren.
Ook en juist in deze corona-tijd: het pastoraal team belt regelmatig mensen op; de nieuwsbrief wordt persoonlijk bij u gebracht; een aantal mensen hebben een ansichtkaart -door kinderen van de Kinderwinkel Ingekleurd- mogen ontvangen; voor hulpvragen staat het pastoraat voor u klaar. Laten we blijven omkijken naar elkaar!

Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL10 INGB 0000 4120 90 t.n.v. PGG Marcuskerk o.v.v 12/7
Of ga naar de betaallink https://pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal

 

terug