zo 26 juli 2020

Kerkdienst (Marcuskerk)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Nb. Houd de richtlijnen rondom corona in de gaten!

Voorganger: ds. Jan van der Wolf, Voorburg

Kinderoppas (0-3 jaar), kindernevendienst (4-10 jaar) en 11+-groep zijn aanwezig.

De Marcuskerk is rolstoeltoegankelijk, voorzien van een lift en een ringleiding en geschikt voor het verblijf van mindervaliden. Er is een rolstoeltoilet aanwezig.

Collectes
1e collecte: wijkdiaconie

 • De diaconie richt zich op mensen in noood. Daarbij worden uw giften ingezet: individuele hulpvragen, goede doelen, ZWO en voedselbank zijn hier voorbeelden van.
  Daarnaast wil de diaconie bijdragen om de sociale samenhang in de stad en in de wijken te bevorderen door bijzondere diaconale projecten ondersteuning te bieden. “Voor wie kan ik 
  een naaste zijn”?
 • U kunt uw gaven overmaken aan: Diaconie Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk 
  NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. 26/7
  Of surf naar www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2e collecte: wijkgemeente
 • De kosten voor de wijkgemeente zijn hoog. Periodiek moeten er in de kerk ook zaken gerepareerd of  vervangen worden. Daarom staat vandaag bij de collecte het onderhoud aan de Marcuskerk centraal.
 • Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer: NL10 INGB 0000 4120 90 t.n.v. PGG Marcuskerk o.v.v 26/7
  Of ga naar de betaallink https:// bunq.me/marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal
   

terug
 


Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina