zo 7 juni 2020

Kerkdienst (Kerk in Laak) - alleen voor genodigden

Locatie: 
 Buurt- en kerkhuis De Oase, Van Meursstraat 1, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.00 uur

Voorganger: ds. A. Hoogerbrugge

Zondag 7 juni is er een dienst in de Oase. Bent u van plan om te komen, dan graag vrijdagavond 5 juni tussen 19.00 uur en 20.00 uur even bellen naar Betty Mol (tel 070-3973204) of een mailtje sturen. (b.mol12@kpnmail.nl). De beamer werkt niet, want we mogen niet zingen.

Zondagmorgen, voor vertrek naar de kerk thuis naar toilet en thuis handen wassen. En als het mogelijk is zelf desinfecteermiddel mee nemen naar de kerk. Hebt u een Liedboek, dan dit graag meebrengen!!! Hebt u zondagmorgen klachten (koorts, keelpijn, hoesten, ademhalings-problemen) dan in ieder geval thuis blijven, ook als u zich hebt opgegeven.

Bij de ingang van de Oase: Handen desinfecteren. Houd 1,5 m afstand. Jas mee naar de kerkzaal nemen. In de kerkzaal zo ver mogelijk naar voren lopen.

Bij het verlaten van de kerkzaal: U wacht tot u het teken krijgt dat u naar huis kunt gaan. Dit gaat van achteraf naar voren. Graag dan gelijk doorlopen en denk aan de afstand: 1,5 meter. Daar staan 2 schalen waar u uw gave van de collecten in kan doen.

Zondag 14 juni is er geen dienst in de Oase.

We hopen dat u allen meewerkt, want alleen dan kunnen we een goede dienst met elkaar hebben.

Betty Mol

terug
 


Agenda

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina