zo 7 juni 2020

Kerkdienst (Kerk in Laak) - alleen voor genodigden

Locatie: 
 Buurt- en kerkhuis De Oase, Van Meursstraat 1, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.00 uur

Voorganger: ds. A. Hoogerbrugge

Zondag 7 juni is er een dienst in de Oase. Bent u van plan om te komen, dan graag vrijdagavond 5 juni tussen 19.00 uur en 20.00 uur even bellen naar Betty Mol (tel 070-3973204) of een mailtje sturen. (b.mol12@kpnmail.nl). De beamer werkt niet, want we mogen niet zingen.

Zondagmorgen, voor vertrek naar de kerk thuis naar toilet en thuis handen wassen. En als het mogelijk is zelf desinfecteermiddel mee nemen naar de kerk. Hebt u een Liedboek, dan dit graag meebrengen!!! Hebt u zondagmorgen klachten (koorts, keelpijn, hoesten, ademhalings-problemen) dan in ieder geval thuis blijven, ook als u zich hebt opgegeven.

Bij de ingang van de Oase: Handen desinfecteren. Houd 1,5 m afstand. Jas mee naar de kerkzaal nemen. In de kerkzaal zo ver mogelijk naar voren lopen.

Bij het verlaten van de kerkzaal: U wacht tot u het teken krijgt dat u naar huis kunt gaan. Dit gaat van achteraf naar voren. Graag dan gelijk doorlopen en denk aan de afstand: 1,5 meter. Daar staan 2 schalen waar u uw gave van de collecten in kan doen.

Zondag 14 juni is er geen dienst in de Oase.

We hopen dat u allen meewerkt, want alleen dan kunnen we een goede dienst met elkaar hebben.

Betty Mol

terug
 


Agenda

Bezinning in het stiltecentrum

02 dec 2020 om 09:30 uur

Oasegebed

02 dec 2020 om 19.10 uur

Liturgische bloemschikking tijdens advent

Uitleg bij de liturgische bloemschikking in de Marcuskerk


God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak (Oase)
Van Meursstraat 1, Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina

Adventskalender