zondag 13 september 2020

Kerkdienst - Startzondag (Marcuskerk)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Nb. Houd de richtlijnen rondom corona in de gaten!

Op 13 september a.s vieren we onze startzondag: een nieuw seizoen van kerkelijke activiteiten na de zomervakantie. Normaal gesproken vullen we deze dienst dan met interactieve elementen én -na de dienst- met workshops en activiteiten om elkaar te ontmoeten. Daarin zijn we dit jaar beperkter door de corona…. Tóch zijn er nieuwe, creatieve ideeën en mogelijkheden om van deze startzondag weer een klein feestje te maken. Een feest van hernieuwde kennismaking, ontmoeting en verdieping.

Het thema dit jaar is: Het goede leven - Bloeien in Gods licht.
Na de thema’s van de vorige twee jaren: ‘een goed verhaal’ en ‘een goed gesprek’, valt in het nieuwe thema ‘het goede leven’ wéér meer verdieping en inhoud te ontdekken. Wat maakt je leven goed? Zeker in een tijd waarin alles moeilijker is. Hoe kun je goed leven? Waar refereert ‘goed’ eigenlijk aan? Aan de manier van leven.. of aan de kwaliteit van leven?

Onze oudgediende, dominee René de Reuver, scriba van de PKN zegt er dit over:
"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven -met alle vreugde en verdriet- wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven."
Over dit thema willen we graag nadenken en met elkaar in gesprek gaan. Daarom willen we -na de startdienst op 13 september- een soort Emmaüswandeling houden. In kleine groepjes –op gepaste afstand- lopen we een route door de wijk en daarbij zijn er een paar opdrachten of doelen te noemen. Om niet alles al prijs te geven, noem ik er hier slechts één: d.m.v. praatkaarten al wandelend met elkaar van gedachten wisselen over ‘het goede leven’.
Het is fijn om als gemeente betrokkenheid en warmte te ervaren. Het is goed om verbondenheid te creëren zodat we een gemeenschap in Christus zijn waarin alle delen één geheel vormen.

Wij zien er naar uit elkaar te ontmoeten!

Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant

Kinderoppas (0-3 jaar), kindernevendienst (4-10 jaar) en 11+-groep zijn aanwezig.

De Marcuskerk is rolstoeltoegankelijk, voorzien van een lift en een ringleiding en geschikt voor het verblijf van mindervaliden. Er is een rolstoeltoilet aanwezig.
 

Collectes

terug