zondag 5 juli 2020

Kerkdienst (Marcuskerk)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Nb. Houd de richtlijnen rondom corona in de gaten!

Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant

Kinderoppas (0-3 jaar), kindernevendienst (4-10 jaar) en 11+-groep zijn aanwezig.

De Marcuskerk is rolstoeltoegankelijk, voorzien van een lift en een ringleiding en geschikt voor het verblijf van mindervaliden. Er is een rolstoeltoilet aanwezig.

Koffiedrinken na de dienst
Zondag 5 juli is het de eerste zondag dat Jantine Veenhof, na haar verlof weer voorgaat in een kerkdienst in de Marcuskerk. En ook is het de eerste zondag dat we weer als gemeente bijeen kunnen komen. Het lijkt ons goed om dan na de dienst – op aangepaste wijze – koffie met elkaar te drinken. Uiteraard houden we daarbij rekening met de 1,5 meter afstand.
Om hiervan echt een goede start te maken willen we u/jullie vragen om iets lekkers voor bij de koffie mee te nemen. Een cake, taart, … Zelfgebakken of zelf gekocht…. Nemen jullie iets mee?

Collectes tijdens de dienst

1e collecte: Binnenlands diaconaat: Vakantiepret voor kinderen in armoede

Voorgaande jaren werden aan kinderen in armoede een vakantietas met voordeelbonnen en speelgoed uitgereikt. Dit jaar leek dat niet haalbaar. 
Echter vanuit Stek en de Centrale Diaconie zijn nu speelgoedbonnen geregeld waarmee kinderen van 4 t/m 12 jaar -van wie de ouders als cliënten bekend zijn bij de voedselbank- een leuk stuk speelgoed kunnen uitzoeken in een bekende speelgoedwinkel.
Voor veel van deze kinderen lijkt de zomerperiode een lange, saaie vakantie te worden. Zij hebben het thuis al moeilijk en zeker nu in deze coronatijd lijken uitstapjes e.d. niet haalbaar. Draagt u bij aan een vakantie-speelgoedbon voor deze kinderen? Van harte bij u aanbevolen!

U kunt uw gaven overmaken aan:
Diaconie Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk 
NL46 INGB 0000 6219 32 o.v.v. 05/07 of
surf naar www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk 

2e collecte: wijkgemeente
rDeze collecte is bedoeld voor de energiekosten in de Marcuskerk. Niet alleen tijdens de vieringen op zondag
Maar ook bij vergaderingen en tijdens aangeboden activiteiten moet de kachel en verlichting kunnen branden. Zelfs tijdens de coronaperiode gaan de vaste lasten gewoon door.

U kunt uw gift overmaken op rekening:
PGG Marcuskerk  NL10 INGB 0000 4120 90 o.v.v 05/07
Of ga naar de betaallink https://pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk en betaal deze collecte gemakkelijk met Ideal
 

terug