zondag 20 november 2022

Kerkdienst - Gedachteniszondag

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinneringen in stille vreugd.
Dietrich Bonhoeffer

Zondag 20 november is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. Op deze zondag herdenken we allen die ons in dit jaar zijn ontvallen. Moge zij die ons zijn voorgegaan nog lang tot zegen zijn! Deze zondag klinken hun namen nog eenmaal in de dienst.
De gedachtenisstenen met de namen van de overledenen liggen die morgen op de gedenktafel, als stil getuigenis en zichtbare herinnering.

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).


Collectes
1. Wijkdiaconie: dinerbonnen Kinderwinkel
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
PKN: Pastoraat
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte: wijkdiaconie, dinerbonnen Kinderwinkel
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor de dinerbonnen. We willen van onze overvloed delen met anderen, vooral met mensen die financieel niet of nauwelijks rond kunnen komen. Met de opbrengst van deze collecte worden dinerbonnen gekocht waarmee gezinnen in onze wijk een keer gratis kunnen eten in het tienerrestaurant van de Kinderwinkel. De dinerbonnen kosten 7,50 euro. Zo draagt u ook bij aan het versterken van de band tussen gezinnen en de Kinderwinkel. Via de werkers van de Kinderwinkel zullen de dinerbonnen een goede bestemming vinden.

Toelichting tweede collecte: PKN Pastoraat
Samen gedenken in dorp of stadswijk. De gemeenten en pioniers-plekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

terug