zondag 21 november 2021

Kerkdienst - Gedachteniszondag

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Zondag 21 november is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. Op deze zondag herdenken we gemeenteleden die ons in dit jaar zijn ontvallen. Moge zij die ons zijn voorgegaan nog lang tot zegen zijn!

Deze zondag klinken hun namen in de dienst. De gedachtenisstenen met de namen van de overledenen liggen die morgen op de gedenktafel, als stil getuigenis en zichtbare herinnering.

De voorganger deze zondag is ds. Jantine Veenhof.
 


Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (PKN Pastoraat): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk
 

Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld, niemand en niets die de leegte van de afwezigheid kan vullen.

Probeer het maar niet, want het zal je niet lukken. Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. Dat klinkt erg hard, maar het is een grote troost. Want zolang die leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: God zal die leegte vullen, want geloof me, dat doet hij niet. Integendeel: Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo om de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.

Maar dankbaarheid zal de prijs der herinnering veranderen in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.

Zorg dat je niet blijft graven in herinneringen maar doe het van tijd tot tijd. Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit. Dan wordt het verleden een blijvende bron, van vreugde en kracht.

Dietrich Bonhoeffer

terug