zondag 6 november 2022

Kerkdienst - Dankdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op zondag 6 november vieren we in de Marcuskerk dankdag voor gewas en arbeid. Er is voor velen van ons veel om dankbaar voor te zijn en we vragen je om te delen van de overvloed. In de kerk zal er vanaf 6 november worden ingezameld voor de voedselbank. Lever langer houdbare levensmiddelen of toiletartikelen in als je ze zelf kunt missen Iedere donderdagmiddag is de Marcuskerk een uitgiftepunt van de voedselbank. Onze hulp is hard nodig. 

Tijdens de dienst zal er weer gelegenheid zijn om dankpunten op te schrijven voor het dankgebed en/of achter te laten voor bijvoorbeeld de gebedsgroep. 
In deze dienst zal ook de overdracht zijn van de mooie kas die in de Marcustuin is geplaatst door gemeenteleden van de kerk in Wateringen. Een geweldig cadeau!
Deze zondag zal ook de start zijn van de actie voor de voedselbank.

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes

1. Centrale Diaconie: Wereldhuis
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Centrale Diaconie, Wereldhuis. Den Haag Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden in Den Haag. Ongedocumenteerden zijn migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Zij kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun en advies. Daarnaast zijn er activiteiten als een inloopspreekuur, een kookproject en een - inmiddels vermaard - koekjesproject. Migratie heeft vele gezichten. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben: verhalen van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te benutten. Den Haag telt vele honderden mensen zonder verblijfsvergunning. De Diaconie zet zich voor hen in, omdat in onze welvarende samenleving geen mens in de steek gelaten mag worden. Doet u mee? U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Op maandag 7 november om 12.00 uur wordt u ontvangen door projectleider Lizebeth Melse. Graag wel van te voren aanmelden bij: lmelse@stekdenhaag.nl.
 

terug