zondag 20 december 2020

ONLINE Kerkdienst (Marcuskerk) - 4e advent & Heilig Avondmaal

Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes

terug