zo 1 maart 2020

Kerkdienst - 40-dagentijd & jubileum Kinderwinkel (Marcuskerk) - geen dienst in De Oase

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Op zondag 1 maart a.s. zal er een feestelijke eredienst zijn. Deze dienst zal in het teken staan van het 25-jarig bestaan van de Kinderwinkel. Het is de officiële start van het jubileumjaar waarin op meerdere data, activiteiten aangeboden worden om dit te vieren.

Tijdens deze Jubileumdienst zal er natuurlijk veel aandacht uitgaan naar kinderen en de Kinderwinkel. Marijke Beker, tienerwerker, zal een woord spreken en Monique Djizani zal bevestigd worden als kinderwerker. Natuurlijk staat de Kinderwinkel ook centraal in de collecte: er zal 1 collecte zijn die volledig bestemd is voor de Kinderwinkel. 
In dezelfde dienst zullen een paar kinderen de overstap maken van de Spoorzoekers naar Discovery, ook nemen we afscheid van een aantal gemeenteleden. Deze dienst zal tevens de laatste keer zijn dat onze dominee Jantine Veenhof zal voorgaan voordat zij met zwangerschapsverlof gaat.

1 Maart is ook de start van de 40dagentijd met als thema ‘Sta op’. Hoe toepasselijk: sta op voor allen die dat nodig hebben, die gezien mogen worden. Dus zeker ook voor kinderen, die soms opgroeien met al veel problematiek om hen heen en voor wie wij allen een lichtpuntje kunnen zijn. 

Ondanks deze opsomming zal er gestreefd worden dat de dienst net zo lang duurt als gebruikelijk. De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze vrolijke Jubileumdienst bij te wonen. 

---
Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant

Kinderoppas (0-3 jaar), kindernevendienst (4-10 jaar) en 11+-groep zijn aanwezig.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en fris.

De Marcuskerk is rolstoeltoegankelijk, voorzien van een lift en een ringleiding en geschikt voor het verblijf van mindervaliden. Er is een rolstoeltoilet aanwezig.

terug
 


Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina