vr 13 maart 2020 t/m woensdag 1 juli 2020

Geen activiteiten i.v.m. maatregelen coronavirus


In verband met maatregelen rondom het coronavirus zijn er in elk geval tot 1 juni geen kerkdiensten in de Marcuskerk en de Oase. Ook de openbare ontmoetingsactiviteiten in beide gebouwen gaan niet door. 

Neem voor individuele afspraken of besloten groepsactiviteiten, contact op met de contactpersoon van de activiteit.

Lees hier het bericht van de kerkenraad »

terug
 


Lied van de maand

In de maand juli zingen we in de Marcuskerk als kinderlied: Liedje van Verlangen van Elly & Rikkert. 

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
(met verlof tot
medio augustus 2020)
Contact via Ingrid Blok (scriba)

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina