Wake voor vluchtelingen: 18 en 19 juni

8 juni 2022

3e Wake voor vluchtelingen
Je zult het je vast nog herinneren: het kerkasiel; Een wake van ruim drie maanden in verband met het kinderpardon. De  jaarlijkse Wake voor vluchtelingen in Den Haag is daar een blijvende herinnering aan. Maar ook een vervolg. We beseften: menswaardige voorzieningen en humane toepassing van wetten zijn nog lang niet vanzelfsprekend. We moeten wakker blijven, alert, waakzaam. We besloten elk jaar te gaan waken. 24 uur non stop.
En gelukkig kan het dit jaar voor het eerst live. Je kunt elk moment van de Wake  komen en gaan. Tussen 18 juni 12 uur en 19 juni 12 uur, in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.

Waken over de menselijke maat
In de Wake van dit jaar staan we stil bij de menselijke maat. Dan gaat het om een respectvolle behandeling van elke vluchteling en ruimte voor maatwerk bij de uitvoering van rechten, plichten en regels. Dat maakt het verschil. Er klinken voorbeelden en tegenbeelden, inspiraties en motivaties. Er zijn persoonlijke en andere verhalen, gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, momenten van stilte en uitwisseling. Maar liefst 22 voorgangers/groepen verwelkomen en inspireren je graag bij hun deel van de Wake. Klik hier voor meer informatie over het programma. 

De WoensdagAvondKring verzorgt een Lectio Divina viering van middernacht tot 01.00 uur.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Zomervakantie

zo 21 aug 2022 om 10.00 uur

Vergadering moderamen

do 25 aug 2022

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina