Kerkdiensten in juni 2020

Vanaf 1 juni 2020 worden de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, iets versoepeld. Kerkdiensten waarbij maximaal 30 personen aanwezig zijn, zijn toegestaan. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft aan de hand van de richtlijnen van de overheid een protocol uitgebracht voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten in de kerk. De Drieklank houdt zich hier zorgvuldig aan. In beide vierplekken is er een team actief om het protocol te vertalen naar een gebruiksplan.

Marcuskerk
De diensten die in juni in de Marcuskerk gehouden worden, zijn te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.

Belangrijk om te weten is dat in juni:
 • de kerkbus niet zal rijden, omdat 1,5 meter afstand in de bus niet mogelijk is;
 • er nog geen eigen programma voor de kinderen (Spoorzoekers) en tieners (Discovery) in de kerk is, maar zij elkaar in deze maand online zullen blijven ontmoeten;
 • er geen koffiedrinken zal zijn na de kerkdienst;
 • uit voorzorg diverse ruimtes in de kerk niet toegankelijk zijn;
 • de fietsenstalling gesloten zal blijven, waardoor u uw fiets buiten de kerk moet stallen;
 • bij elke dienst coördinatoren aanwezigen zijn die aanwijzigingen geven bij de entree van de kerk en de kerkzaal. 
Voor degenen die ingeroosterd worden en bij de dienst aanwezig zijn, geldt wel een aantal voorwaarden. Wij vragen u om vooral uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor uw eigen gezondheid, voor de gezondheid van uw huisgenoten, en van andere gemeenteleden en hun familieleden. Weegt u dus zorgvuldig en gaat u eerlijk na of u naar de dienst kunt komen.

U kunt de diensten in ieder geval niet bijwonen als 
 • u verkoudheidsklachten hebt, verhoging of koorts;
 • een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid hebt;
 • minder dan 24 uur klachtenvrij bent;
 • als er binnen 2 dagen voor de dienst waarin u aanwezig zal sprake is van dergelijke klachten, dan dient u zich bij Ingrid Blok (voor de Marcuskerk) of bij Betty Mol (voor Kerk in Laak) af te melden. Dan kan iemand anders op uw plek instromen.
Daarnaast dient u ook de algemeen geldende regels in acht te nemen:
 • geen handen schudden;
 • niesen in mouw;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • ga thuis naar het toilet;
 • was uw handen voordat u naar de kerk komt of neem een desinfecterend middel mee;
 • neem uw jas mee naar de kerkzaal en hang de jas over uw eigen stoel; 
 • de voorste stoelen dienen als eerste bezet te worden, en de laatkomers kunnen achteraan aanschuiven.
Tot slot nog iets over het (mee)zingen. Vooralsnog is het volgens de richtlijnen van de PKN niet verstandig om uit volle borst de liederen mee te zingen. Dit omdat het zingen mogelijk er extra aan bijdraagt dat een eventueel virus beter en sneller verspreid kan worden. Zachtjes en binnensmonds meeneuriën mag wel. 

Op deze manier leren we van de ervaringen met een kleinere groep van 30 mensen bij een dienst, en kunnen we die leerpunten toepassen voor de diensten in juli met maximaal 100 mensen. 

Kerk in Laak
Ook in de Oase vinden in juni aangepaste kerkdiensten plaats voor maximaal 30 personen per dienst. Gemeenteleden die horen bij de vierplek Kerk in Laak worden hiervoor telefonisch uitgenodigd, waarbij zij kunnen aangeven of zij aanwezig kunnen en willen zijn. De coördinator hiervan is Betty Mol (070-397 32 04, betty@pg-dedrieklank.nl).

Wilt u weten wie de voorgangers zijn in de kerkdiensten? Kijk dan in de agenda. 
terug

Lied van de maand

In de maand juli zingen we in de Marcuskerk als kinderlied: Liedje van Verlangen van Elly & Rikkert. 

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
(met verlof tot
medio augustus 2020)
Contact via Ingrid Blok (scriba)

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina