07 dec 2018

Update Geloven in Moerwijk

Op een donderdagmiddag bel ik aan bij buurt-en-kerkhuis Bethel. De deur wordt van het slot gehaald en ik mag binnenkomen. Inmiddels weet ik de weg: jas ophangen, naam noteren en plaatsnemen in de kapel. Er start juist een nieuw gedeelte van de voortdurende kerkdienst bij het kerkasiel. De dominee begint de viering en ik ben een van de vier kerkgangers. Halverwege de dienst druppelen er meer mensen binnen. Na een uur is de viering afgelopen; de dominee en ik gaan naar huis. De overige kerkgangers blijven en een andere predikant start met zijn dienst. Zo rijgen de kerkdiensten zich aan elkaar tot één heel lange kerkdienst waarin steeds Gods woord gelezen en gesproken wordt en liederen en gebeden klinken. Dag en nacht worden er vieringen gehouden, waarin steeds andere voorgangers voorgaan en steeds andere kerkgangers meezingen en meebidden. 

In buurt-en-kerkhuis Bethel is sinds 26 oktober een doorlopende viering aan de gang als bescherming voor het gezin Tamrazyan dat met uitzetting wordt bedreigd. Het gezin werd opgevangen in Katwijk, maar kon daar niet blijven. Via Bettelies Westerbeek, de pionier van Geloven in Moerwijk, is de vraag naar de Protestantste Gemeente Den  Haag gekomen of er in Den Haag een plaats was waar dit gezin kon verblijven. Zo is het gezin in buurt-en-kerkhuis Bethel terechtgekomen. Een oude wet vertelt dat erediensten niet verstoord mogen worden. Door een beroep te doen op deze oude wet zoeken de kerken naar tijd en ruimte om met politici op zoek te gaan naar een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor al die andere kinderen die in deze situatie zitten. 

Wat mij opvalt, is de rust die er in de kapel bij de vieringen heerst. Ondanks de onzekere situatie voor het gezin, zijn de vieringen een oase van rust. Het raakt mij om met andere gelovigen te zingen, te bidden en te luisteren naar woorden uit de Bijbel. We kennen elkaar niet, maar voelen verbondenheid in ons geloof. We horen woorden over ‘Ik zal er zijn’, over de regenboog als teken van hoop, over recht en gerechtigheid van de profeet Micha. En met elkaar zingen we: 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
(liedboek 1005: 2) 


Willemijn Terlouw 
 
terug

Adventsweken

Activiteiten in de komende adventsperiode

Agenda

Kerkdienst - 1e advent

zo 03 dec 2023 om 10:00 uur

Discovery+: tijd voor eten, praten, een spel

zo 03 dec 2023 om 18:00 uur

Gebedsgroep

di 05 dec 2023 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina