Update Geloven in Moerwijk

Op een donderdagmiddag bel ik aan bij buurt-en-kerkhuis Bethel. De deur wordt van het slot gehaald en ik mag binnenkomen. Inmiddels weet ik de weg: jas ophangen, naam noteren en plaatsnemen in de kapel. Er start juist een nieuw gedeelte van de voortdurende kerkdienst bij het kerkasiel. De dominee begint de viering en ik ben een van de vier kerkgangers. Halverwege de dienst druppelen er meer mensen binnen. Na een uur is de viering afgelopen; de dominee en ik gaan naar huis. De overige kerkgangers blijven en een andere predikant start met zijn dienst. Zo rijgen de kerkdiensten zich aan elkaar tot één heel lange kerkdienst waarin steeds Gods woord gelezen en gesproken wordt en liederen en gebeden klinken. Dag en nacht worden er vieringen gehouden, waarin steeds andere voorgangers voorgaan en steeds andere kerkgangers meezingen en meebidden. 

In buurt-en-kerkhuis Bethel is sinds 26 oktober een doorlopende viering aan de gang als bescherming voor het gezin Tamrazyan dat met uitzetting wordt bedreigd. Het gezin werd opgevangen in Katwijk, maar kon daar niet blijven. Via Bettelies Westerbeek, de pionier van Geloven in Moerwijk, is de vraag naar de Protestantste Gemeente Den  Haag gekomen of er in Den Haag een plaats was waar dit gezin kon verblijven. Zo is het gezin in buurt-en-kerkhuis Bethel terechtgekomen. Een oude wet vertelt dat erediensten niet verstoord mogen worden. Door een beroep te doen op deze oude wet zoeken de kerken naar tijd en ruimte om met politici op zoek te gaan naar een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor al die andere kinderen die in deze situatie zitten. 

Wat mij opvalt, is de rust die er in de kapel bij de vieringen heerst. Ondanks de onzekere situatie voor het gezin, zijn de vieringen een oase van rust. Het raakt mij om met andere gelovigen te zingen, te bidden en te luisteren naar woorden uit de Bijbel. We kennen elkaar niet, maar voelen verbondenheid in ons geloof. We horen woorden over ‘Ik zal er zijn’, over de regenboog als teken van hoop, over recht en gerechtigheid van de profeet Micha. En met elkaar zingen we: 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
(liedboek 1005: 2) 


Willemijn Terlouw 
 
terug

Agenda

Buurtkoffie

04 dec 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - 2e advent - vooraf inschrijven verplicht

06 dec 2020 om 10.00 uur

Liturgische bloemschikking tijdens advent

Uitleg bij de liturgische bloemschikking in de Marcuskerk


God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak (Oase)
Van Meursstraat 1, Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina

Adventskalender