woensdag 28 oktober 2020

Cantorij

Locatie: 
 De Oase, Van Meursstraat 1, Den Haag
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur

De cantorij is een zanggroep van ca. 15 personen die ongeveer eens in de maand medewerking verleent aan een kerkdienst in De Oase of elders. Er worden een- tot vierstemmige liederen gezongen, vaak uit nieuw kerkliedrepertoire. De enthousiaste dirigent Pim Roos weet iedereen daarin mee te krijgen, ook wie niet zo geschoold is of geen bladmuziek kan lezen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Martine Scheurkogel (015-257 9574/06-2826 5794)

terug