vrijdag 2 november 2018

Allerzielen

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 16.00 uur  - 20.00 uur

Rond 1 en 2 november, Allerzielen en Allerheiligen, wordt overal ter wereld, op heel verschillende manieren aan overleden dierbaren gedacht. In de kerken van de Protestantse Kerk Den Haag doen we dat door op zondag 4 november tijdens de viering de namen te noemen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook op vrijdag 2 november zetten we onze deuren open voor iedereen die een dierbare wil herdenken. U kunt een kaarsje komen aansteken, naar muziek luisteren, met de dominee of een ander gemeentelid  praten, gewoon even stil te zitten, wat u wilt. Wij zorgen voor koffie en thee.

Op vrijdag 2 november bent u van harte welkom op de volgende plekken:

Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag, www.abdijkerk.nl
Open: 16.00 tot 20.00 uur, Om ongeveer 17.00 en 19.00 uur is er een kort gedachtenis-moment.
Het kerkhof bij de Abdijkerk is geopend van 's morgens vroeg, tot ongeveer
20.00 uur.

 
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A, 2565 AE Den Haag, www.bergkerkdenhaag.org
open: 15.00 tot 19.00 uur
 
Bethel  - Buurt en Kerkhuis, Thomas Schwenckestraat 28/30, 2563 BZ  Den Haag. http://betheldenhaag.nl/
open: 15.00 tot 19.00 uur met om 18.30 uur een eenvoudig meditatief moment van gebed met enkele liederen uit de kloostergemeenschap van Taizé.
 
Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag, www.bosbeskapel.nl 
open: 14.00 tot 18.00 uur
 
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag, www.ctkerk.nl 
open: 14.00 tot 18.00 uur,
om 19.00 uur een meditatieve Allerzielenviering van De Zinnen


Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, www.lukaskerk-denhaag.nl
open: 11.00 tot 13.00 uur en 16.00 tot 18.00 uur
 
Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag www.maranathakerkdenhaag.nl
open: 15.00 tot 19.00 uur
 
Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, 2533 JT Den Haag, www.pg-laakmoerwijk.nl
Kerk open: 16.00 tot20.00, gelegenheid om een kaarsje aan te steken

Stek, Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, www.stekdenhaag.nl
kapel open: 12.00 tot 14.00 uur
 

terug