vr 2 november 2018

Allerzielen

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 16.00 uur  - 20.00 uur

Rond 1 en 2 november, Allerzielen en Allerheiligen, wordt overal ter wereld, op heel verschillende manieren aan overleden dierbaren gedacht. In de kerken van de Protestantse Kerk Den Haag doen we dat door op zondag 4 november tijdens de viering de namen te noemen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook op vrijdag 2 november zetten we onze deuren open voor iedereen die een dierbare wil herdenken. U kunt een kaarsje komen aansteken, naar muziek luisteren, met de dominee of een ander gemeentelid  praten, gewoon even stil te zitten, wat u wilt. Wij zorgen voor koffie en thee.

Op vrijdag 2 november bent u van harte welkom op de volgende plekken:

Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag, www.abdijkerk.nl
Open: 16.00 tot 20.00 uur, Om ongeveer 17.00 en 19.00 uur is er een kort gedachtenis-moment.
Het kerkhof bij de Abdijkerk is geopend van 's morgens vroeg, tot ongeveer
20.00 uur.

 
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A, 2565 AE Den Haag, www.bergkerkdenhaag.org
open: 15.00 tot 19.00 uur
 
Bethel  - Buurt en Kerkhuis, Thomas Schwenckestraat 28/30, 2563 BZ  Den Haag. http://betheldenhaag.nl/
open: 15.00 tot 19.00 uur met om 18.30 uur een eenvoudig meditatief moment van gebed met enkele liederen uit de kloostergemeenschap van Taizé.
 
Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag, www.bosbeskapel.nl 
open: 14.00 tot 18.00 uur
 
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag, www.ctkerk.nl 
open: 14.00 tot 18.00 uur,
om 19.00 uur een meditatieve Allerzielenviering van De Zinnen


Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, www.lukaskerk-denhaag.nl
open: 11.00 tot 13.00 uur en 16.00 tot 18.00 uur
 
Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag www.maranathakerkdenhaag.nl
open: 15.00 tot 19.00 uur
 
Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, 2533 JT Den Haag, www.pg-laakmoerwijk.nl
Kerk open: 16.00 tot20.00, gelegenheid om een kaarsje aan te steken

Stek, Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, www.stekdenhaag.nl
kapel open: 12.00 tot 14.00 uur
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina